Konkurs „Na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”

Maj 2013 r. Do Komisji Konkursowej „Na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego” wpłynęło 7 prac dyplomowych studentów PWSZ w Tarnowie.

Na podstawie indywidualnej oceny każdej pracy Komisja ustaliła wyniki konkursu i przyznała nagrody.

Pierwsze miejsce otrzymała praca dyplomowa zatytułowana „Prezentacja wyników pomiarów AFR za pomocą sondy szerokopasmowej na wyświetlaczu LCD ” autorstwa Dawida Białasa i Mateusza Klimka.

Przyznano również dwa wyróżnienia

  1. Praca pt. „Zastosowanie robota Kawasaki w wybranych grach planszowych z wykorzystaniem technik przetwarzania obrazu” Autor: Paweł Tryba
  2. Praca pt. „Sterowanie głosowe robotem Kawasaki w wybranych grach planszowych” Autor: Piotr Kozłowski

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry