Nowe kursy

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Tarnowskiego Oddziału SEP organizuje kursy dla kandydatów i osób zatrudnionych przy pracach kontrolno pomiarowych do I kV. W ramach szkolenia uczestnicy zostaną zapoznani z wymaganiami przepisów, obsługą przyrządów pomiarowych, metodami pomiarowymi oraz właściwą interpretacją wyników pomiarów. Ponadto każdy z uczestników zostanie przeszkolony praktycznie w zakresie obsługi przyrządów oraz wykonywania pomiarów na stanowiskach szkoleniowych. Uczestnicy kursu uzyskują zaświadczenia o jego ukończeniu. Ponadto w przygotowywaniu jest kurs z zakresu szeroko rozumianej asekuracji przed upadkiem z wysokości (nie tylko przed upadkiem ze słupów).

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry