Plan pracy Tarnowskiego Oddziału SEP na okres od marca 2002 r. do lutego 2003 r.

  1. Zakończenie konkursu prac dyplomowych PWSZ.
  2. Wydanie 15-ego numeru Biuletynu T/O SEP.
  3. Konkurs prac dyplomowych uczniów Techników o profilu elektrycznym.
  4. Tarnowskie Dni Elektryki i Telekomunikacji – impreza 2 – dniowa.
  5. Wycieczka krajoznawczo-techniczna – termin: połowa czerwca.
  6. Wycieczka krajoznawczo-techniczna – termin: III dekada września.
  7. Sympozjum naukowo-techniczne o zasięgu regionalnym – termin: październik
  8. Wydanie 16-go numeru Biuletynu T/O SEP – termin: listopad.
  9. Zabawa noworoczna – termin: styczeń 2003.

Plan pracy T/O SEP na okres od marca 2002r. do lutego 2003r. zatwierdzono uchwalą Zarządu T/ O SEP

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry