Posiedzenie Prezydium tarnowskiego Oddziału SEP

9.09. 2003 r odbyło się posiedzenie Prezydium tarnowskiego Oddziału SEP w poszerzonym składzie. Tematem posiedzenia było:

  • sytuacja finansowa Oddziału,
  • nowe Rozporządzenie w zakresie Komisji Kwalifikacyjnych,
  • informacja o szkoleniach i egzaminach w 2003 r.
  • informacja Izby Rzeczoznawców o zleconych pracach,
  • sympozja: spotkanie elektroinstalacyjne 1.10.2003 r. oraz sympozjum nt. „Jakości energii” ok. 15.11.2003,
  • składki członkowskie,
  • nabór nowych członków do SEP,
  • działalność wydawnicza Oddziału,
  • propozycje do planu pracy na 2004 r.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry