Posiedzenie Rady Prezesów

27.09. w Warszawie odbyło się ll-gie w tej kadencji posiedzenie Rady Prezesów.

Na posiedzeniu poruszono miedzy innymi następujące tematy:

  • kierunki działalności Rady Prezesów w kadencji 2014 -2018,
  • powołano zespoły problemowe,
  • przekazano informacje nt. II Kongresu Elektryki Polskiej,
  • przedstawiono założenia do budżetu SEP na 2015 r.,
  • w związku tym, że od 19 lat składki członków zwyczajnych nie były zmieniane Zarząd SEP zarekomendował Radzie Prezesów podniesienie składek członkowskich. Po długiej i burzliwej dyskusji RP zgodziła się z przedstawioną argumentacją i przyjęła uchwałę o podniesieniu wysokości składek na 10 zł i 3 zł /składka ulgowa/ na miesiąc,
  • przedstawiono informację o stanie przygotowań do XVI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka w Gdańsku.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry