Posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów SEP

W dniach 25.04.-26.04. w Częstochowie miało miejsce posiedzenie Rady Prezesów Oddziałów SEP. W posiedzeniu udział wziął Kol. Antoni Maziarka. Tematami spotkania były:

  • problematyka związana z zakończeniem kadencji Komisji Kwalifikacyjnych SEP i konieczność wystąpienia do Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskami o powołanie KK na następną kadencję.
  • sprawa wykonania budżetu centralnego SEP, informacja o bieżącej sytuacji finansowej Stowarzyszenia i przygotowaniach do opracowania planu oszczędnościowego,
  • działania SEP na rzecz pozyskiwania nowych członków,
  • współpraca SEP z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry