Posiedzenie Zarządu Oddziału

Na posiedzeniu Zarządu Oddziału w dniu 16.12.2005 r. wpłynął wniosek kol. Bolesława Kurowskiego i kol. Mariana Strzał)’ o ustanowienie przez Oddział Tarnowski medalu i nagrody im Jana Szczepanika -wszechstronnego wynalazcy pochodzącego z Tamowa. Po dyskusji Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o treści:

  • Uchwala nr 28/2004 Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanawia jednogłośnie ustanowić medal im. Jana Szczepanika. Równocześnie. Regulamin medalu zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia przez Zarząd w terminie późniejszym.
  • Uchwała nr 29/2004 Zarząd Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich postanawia jednogłośnie ustanowić nagrodę pieniężną im. Jana Szczepanika. Regidamin nagrody zostanie opracowany i przedłożony do zatwierdzenia przez Zarząd w terminie późniejszym,
  • Uchwała nr 30/2004 Zarząd Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich -celem realizacji Uchwały nr 28/2004 postanawia powołać Zespół w składzie: kol. koi , B Kurowski. Ki. Strzała A. Maziarka. W. Lis, który to Zespól podejmie wszelkie działania zmierzające do tego aby medal mógł być wręczony pierwszym laureatom na uroczystościach związanych z XXXV-leciem Oddziału.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry