Posiedzenie Zarządu Oddziału SEP

02.09.2014 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału SEP. Głównymi punktami obrad było przyjęcie uchwał w sprawie:

  • treści tablicy pamiątkowej upamiętniającą prof. Romana Dzieślewskiego, a także ramowego programu uroczystości związanego z odsłonięciem tej tablicy,
  • zorganizowania i sfinansowania szkolenia i egzaminów dla Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Tarnowskim Oddziale,
  • kształtu monografii na 45-lecie Tarnowskiego Oddziału SEP,
  • finansowania udziału studentów PWSZ w Ogólnopolskich Dniach Młodego Elektryka w Gdańsku,

oraz informacji o:

  • przygotowaniach do seminarium „Energetyka przemysłowa” organizowanego przez koło nr 3 przy Grupie Azoty,
  • zbierania przez Oddziałową Komisję Historyczną materiałów do monografii Oddziału.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry