Powołanie Klubu Seniora

Przy T/O SEP powołano Klub Seniora . Pierwsze spotkani odbyło się na początku marca br., na którym był Prezes Oddziału. Klub skupia rencistów emerytów. Na pierwszym spotkaniu określono pro-gram działania który obejmuje wycieczki, wykłady i spotkania towarzyskie. Jednym z pierwszych tematów referatów jest “Jak powinni żyć ludzie starsi”. Określono , że spotkania powinny odbywać się raz w miesiącu. Osobą do wspierania działalności klubu i pomocy organizacyjnej ze strony zarządu został P K. Kargul.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry