Przesłuchania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

6.05.2004 r. miały miejsce przesłuchania studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie którzy uczestniczyli w konkursie organizowanym przez Tarnowski Oddział SEP na najlepszą prace dyplomową regionu Tarnowskiego. Przed komisją konkursową wystąpiło 10 -ciu studentów prezentując 6 prac.

Komisja konkursowa pod przewodnictwem kol. Bolesława Kurowskiego przyznała z I miejsce dziedziny elektroenergetyki za prace „Analiza charakterystyk obciążenia odbiorców” którą wykonali Michał Gancarz i Michał Koniuch, oraz I miejsce z dziedziny informatyki za prace Daniela Króla „Mikroprocesorowy układ do pomiaru charakterystyk sprzętu audio”.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry