Przygotowania w SEP do obchodów 65 lat Rzeczoznawstwa.

Ośrodek Rzeczoznawstwa działa przy Oddziale Tarnowskim SEP w ramach funkcjonującej przy Zarządzie Głównym Izby Rzeczoznawców (IRSEP) od roku 1988. Historia samej Izby jest znacznie dłuższa. Izba została bowiem utworzona przez Zarząd Główny 6 lutego 1959 r. Zatem w przyszłym roku będziemy obchodzić jej 65-lecie. Rada Izby Rzeczoznawców SEP, która nadzoruje działalność Izby w imieniu Zarządu Głównego rozpoczęła w ostatnim okresie przygotowania do obchodów tego jubileuszu. Stworzony został wstępny zarys organizacyjny tego wydarzenia. Uroczystości planowane są w marcu 2024 r. w Warszawie, dokładne miejsce i data są w fazie uzgodnień. W czasie jednodniowego spotkania osób związanych z rzeczoznawstwem oraz zaproszonych gości przewiduje się między innymi: wręczenie odznaczeń i wyróżnień dla kolegów szczególnie zaangażowanych w pracę na rzecz Rzeczoznawstwa SEP, referat historyczny o Rzeczoznawstwie SEP, wystąpienie przedstawiciela Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa na temat szeroko rozumianego rzeczoznawstwa, panel dyskusyjny „Magazyny Energii i Jakość Energii”, a także wystąpienia przedstawicieli Ośrodków Rzeczoznawstwa przy Oddziałach. W skład Rady Izby wchodzi także przedstawiciel naszego Oddziału, kolega Władysław Bochenek. Jedno ze spotkań on-line odnośnie obchodów 65-lecia IRSEP ilustruje załączone zdjęcie.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry