Rada Prezesów SEP

W dniach 9-12.06. odbyła Rada Prezesów SEP w Olsztynie i Mikołajkach, której przedmiotem były między innymi:

  • postanowienia §54 Prawa Energetycznego, dotyczącego terminowości odnawiania uprawnień elektrycznych,
  • wymóg posiadania kasy fiskalnej przez Oddziały SEP /w przypadku spełnienia określonych warunków/,
  • sprawozdanie finansowe Zarządu Głównego. Rada – po dyskusji – jednomyślnie zaakceptowała przedstawiony projekt sprawozdania. W dyskusji kładziono nacisk na problematykę pozyskiwanie członków wspierających oraz na działalność Zarządu Głównego wspomagająca prace Oddziałów,
  • program działalności Zarządu Głównego na lata 2011 – 2014.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry