Seminarium – „Aktualne problemy powoływania i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w SEP”

13.03.2014r. w Warszawie odbyło się seminarium pn. „Aktualne problemy powoływania i funkcjonowania komisji kwalifikacyjnych w SEP”.

W spotkaniu ze strony Tarnowskiego Oddziału SEP uczestniczył kol. Andrzej Jaglarz – Przewodniczący Rady Nadzorczej nad Komisjami Kwalifikacyjnymi. Główny referat wygłosił przedstawiciel Departamentu Energetyki w Ministerstwie Gospodarki na temat „ Doświadczenia wdrożeniowe przepisów dotyczących BHP przy urządzeniach energetycznych”. Obecnie działa przy SEP zespół który przygotowuje propozycje zmian do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. Przedstawiciel URE omówił zmiany dotyczące powoływania Komisji Kwalifikacyjnych. Od tego roku powoływania Komisji Kwalifikacyjnych będzie dokonywane przez Terenowy Oddział URE w Gdańsku. W dyskusji wielu uczestników wskazało potrzebę wprowadzenia możliwości dokonywania przez Komisje Kwalifikacyjne ograniczania zakresu przyznawanych uprawnień w ramach poszczególnych punktów określonych w Rozporządzeniu.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry