Seminarium – „Ochrona przeciwporażeniowa oraz BHP przy urządzeniach elektroenergetycznych”

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie oraz Naczelna Organizacja Techniczna Rada w Tarnowie,

Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa zorganizowały Seminarium nt.

„OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA ORAZ BHP PRZY URZĄDZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH”

które odbyło się w Domu Technika NOT w Tarnowie, Rynek 10 Sala konferencyjna nr 222 – im. H. Ziemnickiego, II piętro

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry