Seminarium Techniczne  „Rozwiązania techniczne kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych  w rozdzielnicach nN stacji SN/nN”.

Stowarzyszenia  Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie oraz Koło nr 13 im. Janusza Lacha  Oddział w Krakowie zorganizowało Seminarium Techniczne  „Rozwiązania techniczne kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych  w rozdzielnicach nN stacji SN/nN”.

Seminarium odbyło się  20 listopada 2019 r. w Tarnowie ul Lwowska 72-96 B /sala niebieska/.

Prezentacji – Firmy ALFAPOWER z  Łodzi

Niskokosztowe rozwiązania do zdalnego monitorowania stanów pracy sieci niskiego napięcia

Zadania powierzone operatorowi systemu dystrybucyjnego, w zakresie zapewnienia niezawodności funkcjonowania systemu dystrybucyjnego wymagają od niego rozwoju inteligentnych sieci. Dlatego OSD dąży do objęcia zdalnym monitoringiem nie tylko sieci średnich napięć, ale także sieci niskiego napięcia. Już teraz standardy techniczne operatorów zawierają wymagania dotyczące zdalnego monitorowania nowych stacji transformatorowych Sn/nN, w tymi monitorowania rozdzielnicy nN w zakresie kontroli przepalenia wkładek bezpiecznikowych. Ale co z rozdzielniami, które nie są przystosowane do takiej kontroli? Firma Alfa Power zaproponowała rozwiązanie, które umożliwia zdalną kontrolę stanu bezpieczników nie tylko w nowych rozdzielnicach, ale także w już dotychczas eksploatowanych.

Moduł kontroli bezpieczników

Sygnalizator WSBO przeznaczony jest do wykrywania i sygnalizowania uszkodzenia bezpiecznika w obwodzie nN: lokalnie – poprzez sygnalizację świetlną oraz zdalnie -poprzez sygnalizację wyprowadzaną na drodze stykowej.

Urządzenie kontroluje wartość napięcia chwilowego względem potencjału N przed i za każdym bezpiecznikiem.

WSBO jest kompatybilny ze wszystkimi typowymi wkładkami bezpiecznikowymi. W zależności od wykonania, jeden moduł może kontrolować od 3 do 15 bezpieczników. Stan przepalenia bezpiecznika/ów w polu sygnalizowany jest czerwoną diodą. Prawidłową pracę urządzenia sygnalizuje zielona dioda. Żółta dioda sygnalizuje stan ręcznego odstawienia sygnalizacji z kontrolowanego pola.

Przepalenie się jednej lub kilku kontrolowanych wkładek powoduje zamknięcie zestyku przekaźnika wyjściowego. W przypadku montażu kilku modułów WSBO na tym samym obiekcie styki przekaźników wyjściowych można połączyć równolegle. Nie istnieje potrzeba przestrzegania „biegunowości” połączeń, gdyż są to styki izolowane.

Podstawowym założeniem proponowanego rozwiązania było maksymalne uproszczenie urządzenia (koszty). Zbiorczy sygnał powiadamia nadzorującego, że należy wysłać ekipę serwisową na obiekt, niezależnie w którym nadzorowanym odpływie doszło do przepalenia się bezpiecznika. Jednak w przypadku ważnych odpływów można zastosować wersję urządzenia, w którym sygnalizacja z każdego odpływu jest wyprowadzana poprzez osobny styk.

Sygnalizator umożliwia blokowanie sygnalizacji z nieczynnego pola.

Moduł WSBO zasilany jest poprzez tory pomiarowe podłączone od strony szyn. Do prawidłowego działania modułu wystarczy obecność przynajmniej jednej z faz. Przy całkowitym braku zasilania na szynach moduł jest nieaktywny (styk sygnalizacyjny otwarty).

Urządzenie kontroluje zgodności faz przed i za bezpiecznikiem oraz wykrywa obecność napięć wstecznych.

Przesył informacji do systemu nadzoru

W zależności od wyposażenia obiektu informacja o przepaleniu bezpiecznika może być przekazywana różnymi drogami.

Jeżeli stacja transformatorowa jest wyposażona w telemechanikę nadzorującą rozdzielnię SN, to sygnały z rozdzielni nN mogą być wprowadzone na jej wejścia sygnalizacyjne.

W przypadku, gdy na obiekcie jest zainstalowana szafka AMI zbiorczy sygnał z modułów WSBO może być podawany na wejście stykowe modemu AMI, który komunikuje się (przy wykorzystaniu łączności GSM) zarówno systemem licznikowym jak i z systemem SCADA. Takie rozwiązanie zastosowano w TAURON O. Tarnów.

Jeżeli na obiekcie nie ma zainstalowanych żadnych urządzeń transmisji danych, to do łączności z systemem nadzoru można zastosować moduł komunikacyjny TSB dostarczany przez firmę Alfa Power. Transmiter wyposażony jest w 4 wejścia sygnalizacji stykowej wraz ze źródłem napięcia stałego. TSB odbiera sygnał z urządzeń WSBO  oraz innych czujników (np. otwarcia drzwi lub detektora zaniku faz).  Informację wysyła do systemu nadzoru przy wykorzystaniu łączności GSM (np. w protokole DNP 3.0). Informacja wysyłana jest jako odpowiedź na pytanie z systemu nadrzędnego lub spontanicznie po wykryciu alarmu na nadzorowanym obiekcie. TSB zasilany jest napięciem 230V. Opcjonalnie TSB może być wyposażone w zasobnik energii podtrzymujący pracę urządzenia( na czas potrzebny do wysłania ostatniego komunikatu oraz informacji o utracie zasilania). Po tym czasie transmiter wyłącza się do czasu powrotu napięcia.

Prezentacja informacji w systemach nadzoru

Informacja może trafiać bezpośrednio do systemu SCADA. Jednak ze względu na dużą ilość obiektów niskiego napięcia warto rozważyć zastosowanie koncentratora pośredniczącego z oprogramowaniem MiniLvs. Dzięki niemu system SCADA, zamiast prowadzenia łączności z tyloma obiektami, zajmuje się swoimi podstawowymi zadaniami. Koncentrator od strony SCADA widziany jest jako pojedynczy obiekt DNP 3.0.  Dodatkowo oprogramowanie umożliwia prezentację informacji na urządzeniach mobilnych z systemem Android.

MiniLvs umożliwia, z jednej strony akwizycję danych z obiektów, z drugiej zaś niezwłoczne informowanie odpowiednich służb o awariach (za pomocą powiadomień GSM przesyłanych na telefon lub tablet), a następnie wizualizację alarmów prezentowanych w oknie graficznym urządzenia mobilnego (w postaci listy alarmowej lub w postaci symbolu graficznego na mapie).

MiniLvs identyfikuje obiekt a następnie prezentuje go w postaci łezki na geograficznej mapie terenu. Łezka wskazuje jego położenie oraz stan pobudzenia sygnalizacji (zmianą koloru). Na mapie prezentowany jest także typ pobudzonego sygnału, np. o braku napięcia na szynie zasilającej, przepaleniu jednej lub więcej nadzorowanych wkładek bezpiecznikowych lub otwarciu drzwi, a także wewnętrznych sygnałów z transmitera (np. słaba bateria lub zanik zasilania).

Wszystkie zdarzenia przychodzące z obiektu rejestrowane są w bazie danych z cechą czasu, co umożliwia prezentację odebranych sygnałów w formie chronologicznej listy alarmowej oraz dziennika zdarzeń (ogólnego oraz obiektu)

                                                                                                         Aneta Plich

Alfa Power Sp. z o.o. to firma, której celem jest projektowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie rozwoju inteligentnej infrastruktury sieciowej przeznaczonej do dystrybucji energii elektrycznej.

Oferujemy systemy zarządzania dystrybucją energii elektrycznej, w szczególności monitoringu sieci w czasie rzeczywistym oraz jej automatyzacji.

Unikatowe rozwiązania oferowane przez Alfa Power oparte są na wiedzy i doświadczeniu zdobytym w czasie wieloletniej pracy nad zagadnieniami związanymi z automatyzacją i zdalnym nadzorem sieci elektroenergetycznej.

Firma posiada grono wykwalifikowanych specjalistów, z wieloletnim stażem zawodowym, posługujących się unikatową wiedzą w dziedzinach:

  • elektroenergetyki,
  • elektroniki,
  • automatyki,
  • informatyki,
  • telekomunikacji.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry