Spotkanie Świąteczno-Noworoczne

W  dniu 20.12.2021 odbyło się spotkanie Świąteczno-Noworoczne połączone z posiedzeniem Zarządu Oddziału o godz. 16.30 w Hotelu Krzyskim

Porządek posiedzenia Zarządu w rozszerzonym składzie w dniu 20.12.2021 r.

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Pzyjęcie porządku obrad
  3. Przyjęcie człona wspierającego
  4. Prognoza wykonania budżetu za 12 miesiecy 2022 r.
  5. Informacje o poszczególnych działaniach statutowych i gospodarczych w 2022 r.
  6. Przyjęcie planu pracy i budżetu na 2023r.
  7. Sprawy różne.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry