Świąteczno – Noworoczne posiedzenie Zarządu SEP Koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A

Świąteczno – Noworoczne posiedzenie Zarządu SEP Koła nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

Doroczną tradycją w Kole nr 3 Stowarzyszenia Elektryków Polskich jest organizowanie uroczystego posiedzenia Zarządu kończącego roczny okres działania Koła. W kończącym się roku 2023 Prezes Koła pan Roman Kuczek zwołał uroczyste posiedzenie Zarządu Koła, które odbyło się w dniu 21 grudnia 2023 w restauracji Kasyno.

W składzie spotkania znaleźli się członkowie Zarządu Koła; z Prezesem Zarządu Romanem Kuczkiem na czele, z sekretarzem Władysławem Łabuzem, ze skarbnikiem Jackiem Ramianem oraz członkami Zarządu Romanem Romaniszynem i Ryszardem Małkiem. W spotkaniu uczestniczyli też przedstawiciele Komisji Rewizyjnej Koła, którą reprezentowali przewodniczący Franciszek Bernat i członek komisji Jacek Podosek.

W pierwszym punkcie posiedzenia podsumowano funkcjonowanie organizacji w roku 2023. Omówiono działania koła, które zaplanowano i wykonano w trakcie roku oraz te zamierzenia, których z rożnych przyczyn nie udało się dokonać. Kontynuując spotkanie Prezes przeszedł do planów na rok 2024, wśród których ważne miejsce zajmuje odtworzenie Konferencji Energetyka Przemysłowa. Doroczny cykl tych konferencji stanowił sztandarowy punkt działalności naukowo – technicznej Koła nr 3 i był znany w naszym mieście. Zaplanowano także spotkania członków Koła oraz wycieczki o charakterze technicznym. Jednym z omawianych projektów był wyjazd do elektrowni wodnej w Rożnowie.

W następnym punkcie Prezes poprosił skarbnika Koła pana Jacka Ramiana o krótkie sprawozdanie ze stanu finansów Koła. Przedstawiono Zarządowi stan finansów oraz ściągalność składek.

Podniesiono też temat ilości członków Koła w kontekście rozszerzenia jego liczebności o nowych członków, przy zachowaniu statusu organizacji. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgodnie stwierdzili, że, zostaną podjęte kroki w kierunku rozszerzenia liczby członków. Celem działalności zespołu jest wzajemna wymiana doświadczeń zawodowych, a więc nowi członkowie to nowe spojrzenie na stare tematy oraz nowe doświadczenia.

Po zakończeniu części oficjalnej uczestnicy spotkania miło spędzili czas na luźnych rozmowach związanych z branżą, miastem i miejscem pracy. Z uśmiechem wspominano zdarzenia o satyrycznym zabarwieniu oraz znane postacie związane z branżą i ze Stowarzyszeniem, które nie są już czynne zawodowo.

Na koniec spotkania nie zabrakło życzeń Świątecznych  i Noworocznych.

Ryszard Małek

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry