Sympozjum pod hasłem „SEP-owskie spotkania ektroinstalacyjne”

6.03.2003 r. odbyło się pierwsze – z planowanych w tym roku trzech – sympozjum pod hasłem „SEP-owskie spotkania elektroinstalacyjne”. Udział wzięło ok. 90 osób głównie przedstawicieli zakładów elektroinstalatorskich. Organizatorem spotkań jest Ośrodek Szkolenia SEP pod kierunkiem kol. Anatola Wesołowskiego. Impreza ta została pomyślana jako cykl spotkań szkoleniowo-dyskusyjnych.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry