Szkolenie członków Komisji Kwalifikacyjnych

Uchwałą ostatniego Walnego Zgromadzenia Delegatów TO SEP w 2022 r. zobowiązano Zarząd Tarnowskiego Oddziału do organizacji szkolenia dla wszystkich członków Komisji Kwalifikacyjnych działających przy Tarnowskim Oddziale SEP. Szkolenia mają na celu podniesienia kwalifikacji w zakresie organizacji egzaminów oraz wiedzy merytorycznej egzaminatorów w wybranych zagadnieniach technicznych.

W dniach 21-22.06.2023 r. w obiektach pałacowych w Baranowie Sandomierskim zorganizowane zostało szkolenie na którym swoje wykłady poprowadzili: dr inż. Rafał Kajka z firmy 4 en SA Warszawa na temat „Magazynowanie energii elektrycznej – technologie, legislacja, bezpieczeństwo”, oraz koledzy z TO SEP Janusz Onak na temat „Instalacje fotowoltaiczne – propozycja pytań i odpowiedzi dla Komisji Kwalifikacyjnych”, Marek Lejko na temat „Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektrycznych w obszarach zagrożonych wybuchem – zagadnienia wybrane” a także Antoni Maziarka na temat „Wymagań  stawianych organizacji Komisji Kwalifikacyjnych wg. nowego Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 01.07.2023 r oraz Informacji URE”.

Organizatorom szczególnie zależało na podniesieniu kwalifikacji egzaminatorów w zakresie magazynowania energii elektrycznej, które to zostały w nowym Rozporządzeniu MKiŚ wyszczególnione jako osobna grupa urządzeń. Należy podkreślić, iż szkolenie w tym zakresie poprowadzone przez Pana dr. Kajkę było bardzo przystępne i obejmujące całe spektrum zagadnień dotyczących bezpiecznej eksploatacji magazynów energii. Pozostałe tematy także cieszyły się dużym zainteresowaniem co przełożyło się na zadawane pytania i owocną dyskusję. Na zakończenie wszyscy słuchacze otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Klimatyczne otoczenie pałacowe; park i sam pałac, który w ramach wolnego czasu słuchacze zwiedzili pozwoliło połączyć efekty szkolenia z interesującą wiedzą historyczną o obiekcie i ludziach go zamieszkujących.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry