Szkolenie i wycieczka – „Niekonwencjonalne źródła energii – biopaliwa i biomasa”

Koło SEP przy ZET S.A. zorganizowało w dniach 4-6 października 2001 wycieczkę szkoleniowo-turystyczną Słowacja -Wiedeń, której tematem była kontynuacja cyklu szkoleniowego “Niekonwencjonalne źródła energii” cz. IV Biopaliwa i Biomasa.

Głównym celem wycieczki było zwiedzanie spalarni odpadów komunalnych Spittełau, popularnie zwaną wiedeńską spalarnią Hundertwassera.

Zainstalowane na terenie Austrii instalacje termicznego unieszkodliwiania i wykorzystania odpadów funkcjonują wyłącznie jako ogniwa zintegrowanego systemu zagospodarowania odpadów. Termiczna utylizacja odpadów komunalnych spełnia rolę ogniwa zamykającego wiedeński system kompleksowego zagospodarowania odpadów. Spaleniu poddaje się tylko tę część odpadów komunalnych, która pozostaje po selektywnej zbiórce odpadów i nie przedstawia innej jak jedynie energetyczną wartość. Stanowi ona około 60% masy całego strumienia odpadów. Proces termicznej utylizacji odpadów realizowany jest poprzez oddzielną spółkę miejską, która jest największą w Austrii firmą w zakresie wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Spalane odpady są cennym paliwem – około 1 surny wyprodukowanej energii cieplnej dostarczanej do mieszkań i budynków użyteczności publicznej głównie szpitali.

Spalarnia Spittełau, rozpoczęła swą pracę w 1971 roku. Obecnie jest jednym z bloków elektrociepłowni w skład, której wchodzą szczytowe kotły wodne opalane gazem naturalnym. Łączna moc cieplna elektrociepłowni wynosi 460M\Vth. Jest to jeden z największych dostawców ciepła w wiedeńskim systemie ogrzewania miasta.

Utylizacja odpadów realizowana jest w dwóch liniach, z których każda wyposażona jest w dwutorowy ruszt posuwowo – zwrotny firmy Martin o prze-pustowości 17-18 Mg/h, co pozwala rocznie termicznie utylizować około 250 tys. Mg odpadów. Komory paleniskowe obu bloków wyposażone są w automatyczne układy kontroli i sterowania. Kontrola strumienia pierwotnego poddawanego do spalania oraz wysoka intensywność turbulencji, realizowana poprzez napływ powietrza wtórnego pozwalają utrzymać optymalne warunki procesu spalania. W związku z tym już w pierwszym etapie prowadzenia procesu spalania realizowany jest jego ekologiczny przebieg i minimalizowana emisja zanieczyszczeń i dioksyn.

Energia spalania odpadów* komunalnych o średniej wartości opalowej rzędu 9,2 tys. kj/kg, odzyskiwana jest w dwóch kotłach, w których wytwarzane jest w sumie 90 Mg/h pary nasyconej o ciśnieniu 3,2 MPa, kierowanej 0% dalej do turbogeneratora i ostatecznie do grupy wymienników ciepła. Zainstalowana moc elektryczna – 6 M\Ve pokrywa potrzeby własne instalacji ( 3 MWc), a nadwyżka odprowadzana jest do sieci publicznej. Moc cieplna (2×30 MWth) pozwala równocześnie wyprodukować rocznie około 450 GWh energii cieplnej. Spalarnia Spittelau stanowi architektoniczny ewenement wśród spalarni światowych a także wśród obiektów przemysłowych. Jej kolorowy, egzotyczny kształt architektoniczny, a także najwyższy stopień zaawansowania technicznego zastosowanych rozwiązań spowodował, że obiekt ten został powszechnie zaakceptowany, także przez przeciwników spalania odpadów. Stanowi ona niezwykle ciekawe rozwiązanie utylizacji odpadów i pozyskania energii cieplnej, które można by zastosować w naszym regionie.

Poza atrakcjami technicznymi nie zabrakło również atrakcji turystycznych. Należało do nich;

  • zwiedzanie niezwykle atrakcyjnego i pięknego Wiednia – największego
  • ośrodka politycznego, gospodarczego i kulturalno – naukowego kraju,
  • ulubionego miasta wielu artystów i muzyków (Beethovena i Mozarta). Pełne niepowtarzalnego uroku jest stare średniowieczne miasto waz z najsłynniejszą katedrą Św. Stefana. Tak pieszo jak i z okien autokaru podziwialiśmy: Hofburg, Plac Bohaterów, wzgórze Kahlenberg, z którego Jan 111 Sobieski zwycięsko atakował Turków, Ratusz, Muzeum Historii Sztuk Pięknych, Park Miejski wraz z pomnikiem Johanna Straussa syna, Operę Wiedeńską, Plac Św. Karola oraz inne zabytki.
  • kąpiel w “gorących źródłach” w miejscowości Besenova na Słowacji, która miała niezwykle działanie relaksujące – odprężające po długiej podróż) wypełnionej szkoleniem technicznym,
  • zapoznanie się z historią zamku w Trenczynie nad Wagiem. Budowla ta pochodzi z XI w.,
  • przejażdżka Kysucko – Orawską Koleją Leśną powstałą w 1926 r. przez połączenie dwóch samodzielnych kolei ( kysuckiej i orawskiej). Wyjątkowość tego zabytku technicznego w skali światowej doprowadziła do podania wniosku na jej wpisanie do rejestru światowej spuścizny UNESCO,
  • “ognisko” na świeżym powietrzu, przy kiełbaskach, muzyce i tańcach. Zainteresowanie, zadowolenie i piękna pogoda towarzyszyły wszystkim uczestnikom wycieczki.

Po tylu wrażeniach powróciliśmy do pracy, aby dalej zmagać się z wyzwaniami zawodowymi, które przed nami stają. Pozostały mile wspomnienia i ciekawe fotografie po niezwykle interesującej wycieczce, za którą serdecznie dziękujemy organizatorom, myśląc, że kiedyś uda się po raz kolejny uczestniczyć w tak niezwykłym szkoleniu.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry