Tarnowskie Dni Elektryki 2004

Tarnowskie Dni Elektryki. Odbędą się one w dniach 7-8 czerwca.

Adam Picprzycki

  • Tytuł: UMTS – system globalnej radiokomunikacji ruchomej. W prezentacji przedstawione zostaną własności systemu komórkowego UMTS. Omówione także zostaną możliwości i oczekiwania stawiane systemom trzeciej generacji (3G). Zostaną także przeanalizowane nowe typy usług multimedialnych wprowadzonych w rozważanym systemie. Dodatkowo omówiony zostanie interfejs radiowy (WCDMA) oraz podstawy planowania stacji bazowych.

Jerzy Grębosz.

  • Film: Tajemniczy świat jąder atomowych
  • Bardzo interesujący film dla wszystkich. Nie tylko dla młodzieży uczącej się czy też dla studentów Film jest fascynujący dla wszystkich interesujących się choć trochę otaczającą nas Rzeczywistością W sposób bardzo plastyczny i z „inżynierską precyzją” pokazuje funkcjonujące w Przyrodzie odległości. Pokazuje on czym w istocie jest atom i jakie proporcje w mm występują oraz co z tego wynika Jest on również, bardzo eleganckim przejściem od teorii do praktyki Co ciekawe, film len (od scenariusza do realizacji) jest dziełem Tarnowianina Najpierw inżyniera elektronika, który przez informatyka (autor bardzo popularnej wśród studentów książki informatycznej „Symfonia C++”) przerodził się w doktora fizyki współpracującego z najważ¬niejszymi europejskimi ośrodkami badań jądrowych. Jerzy Grębosz jest żywym przykładem powiedzenia nie tylko. Ze „Polak potrafi”, można zaryzykować również powiedzenie, Ze „Tarnowianin potrafi”

Cyfrowe Systemy Telekomunikacyjne sp. z o.o.

  • Tytuł: Zastosowania telefonii IP dla małych i średnich przedsiębiorstw.  Telefonia IP wprowadza rewolucyjne zmiany w działalności przedsiębiorstw. Konwergencja usług transmisji głosu i danych w jedną sieć przynosi wymierne korzyści, takie jak niższe nakłady kapitałowe, uproszczone procedury obsługi lub konfiguracji, lepszą integrację zdalnych lokalizacji i biur oddziałów z siecią firmową. Bardzo dynamiczny wzrost liczby instalacji telefonii IP w naszym kraju pozwala na wysunięcie wniosku, iż telefonia pakietowa w powiązaniu z aplikacjami informatycznymi znajdzie godne miejsce u takich użytkowników jakimi są małe oraz średnie przedsiębiorstwa.

Daniel Król

  • Tytuł: Impulsowe badanie obiektów elektroakustycznych z zastosowaniem analizy MLS (maximum Icnghl sequences). Prezentowany system składa się z karty pomiarowej, połączonej z komputerem za pomocą interfejsu USB 2.0/1.1, oraz oprogramowania pracującego w środowisku Windows Jest to potężne narzędzie służące do diagnozy oraz analizy elementów toru audio. Program współpracujący z kartą pomiarową tworzy na ekranie komputera wirtualne laboratorium umożliwiające badanie wszelkich charakterystyk zespołów głośnikowych, wzmacniaczy filtrów itp. Dodatkowo możliwy jest pomiar akustyki pomieszczeń odsłuchowych (rezonanse, czas pogłosu) Dzięki funkcji odseparowania akustyki pomieszczenia możliwy jest pomiar charakterystyk zespołów głośnikowych w warunkach bezechowych (wirtualna komora bezechowa), co jest największą zaletą systemu. Oprogramowanie zarządzające i projekt karty pomiarowej jest autorski. Implementacja zastosowanego algorytmu pomiarowego jest tajna dlatego autor opracował własną.

Plakat

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry