MARCOWE SPOTKANIE ELEKROINSTALATORSKIE

26 marca 2024 roku w Sali Błękitnej TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie odbyło się kolejne seminarium techniczne z cyklu „Spotkania Elektroinstalatorskie”.
W tegorocznym seminarium skupiono się na tematyce nowoczesnych rozwiązań w zakresie pracy sieci średniego i niskiego napięcia oraz zapewnienia właściwych parametrów jakościowych energii elektrycznej.
Pierwszy wykład poprowadził Pan Marcin Andrzejczuk z firmy Lamel Rozdzielnice Sp. z o.o, który zaprezentował temat „Nowoczesne technologie i trendy rozwiązań rozdzielnic SN i nN w układach złącz kablowych SN i stacjach SN/NN zgodnych ze standardami OSD”. W wykładzie przedstawiono nowe rozwiązania stosowane w oferowanych produktach jak na przykład zastosowanie sensorów napięciowych w pomiarze rozliczeniowym w złączach kablowych SN czy też nowa konstrukcja transformatora potrzeb własnych z wbudowanymi zabezpieczeniami. Przedstawiono też jak przebiega proces badania wyrobów na etapie certyfikowania produktu.

Kolejnym wykładem była prelekcja Panów Andrzeja Zakrzewskiego i Michała Pesty z firmy Eltel Networks Energetyka SA – „Automatyczny aktywny regulator napięcia dedykowany do sieci niskich napięć”. Obecny rozwój energetyki prosumenckiej pociąga za sobą szereg wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami energetycznymi w zakresie dotrzymania właściwych parametrów energii elektrycznej w sieciach niskich napięć. Jednym rozwiązań tego problemu może być aktywny regulator napięcia. Jest to specjalistyczny układ energoelektroniczny, służący do regulacji oraz symetryzacji napięcia w punkcie przyłączenia do sieci elektroenergetycznej nN z odnawialnymi źródłami energii.

Temat energetyki prosumenckiej zaprezentował Pan Wojciech Głowacki z firmy EMITER Sp. z o.o na przykładzie „Przydomowych elektrowni wiatrowych”. Firma EMITER jako producent przydomowych elektrowni wiatrowych przedstawiła rozwiązania jakie ma w swojej ofercie, omówiła budowę i zastosowane komponenty w poszczególnych zestawach ich możliwą zabudowę na różnych typach dachów lub zabudowę wolnostojącą. Przedstawiła również jaką niezbędną dokumentację należy pozyskać aby taką elektrownię wiatrową móc wybudować. Interesującym dla słuchaczy była prezentacja kosztów oraz spodziewanych średniorocznych uzysków w zależności od mocy turbiny.

Ostatnim referatem zaprezentowanym podczas seminarium był temat „Nowe rozwiązania w zakresie monitoringu i detekcji zwarć w sieciach SN” zaprezentowany przez Pana Kamila Pieczyńskiego z firmy Megger Sp. z o.o. W wystąpieniu przeanalizowano trudności w skutecznej lokalizacji zwarć w sieci SN w zależności od sposobu uziemiania punktu neutralnego, rodzaju zwarcia w tym szczególności zwarć wysokooporowych. Prelegent zaprezentował innowacyjne urządzenia MetrySense służące do lokalizacji zwarć i analizy sieci, a dzięki zastosowanym algorytmom wspierających rozwiązanie systemie informatycznym możliwy jest zawansowany monitoring parametrów i zdarzeń w sieci SN.

Tegoroczna tematyka seminarium technicznego została przyjęta z zainteresowaniem czego dowodem była duża frekwencja ponad 80 osób.

Tekst K. Mikulski

Foto A. Liwo

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry