VIII posiedzenie Rady Prezesów

2-3.03.2012r. w Kaliszu zostało zorganizowane kolejne ósme posiedzenie Rady Prezesów w którym uczestniczył kol. Antoni Maziarka. Na spotkaniu poruszono tematy:

  • przegląd wszystkich porozumień zawartych ZG SEP z podmiotami zewnętrznymi i ich analiza,
  • sprawy działalności agend gospodarczych działających przy SEP tj:
    1. Centralnego Ośrodka Szkolenia i Wydawnictw SEP /COSIW/,
    2. Biura Badawczego ds. Jakości SEP /BBJ/,
    3. Biura Studiów i Analiz SEP oraz Zakładu Innowacyjno-Wdrożeniowego,
  • umów cywilno-prawnych zawieranych z osobami wykonującymi prace na rzecz naszego Stowarzyszenia.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry