XIII Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem

05.grudnia 2012 r. odbyła się XIII Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem której, współorganizatorem był Tarnowski Oddział SEP. Zagadnienia poruszane na konferencji to:

  • Zagadnienia eksploatacji urządzeń elektrycznych w strefach Ex.
  • Zastosowanie i wdrożenie różnych rodzajów ochrony przeciwwybuchowej.
  • Zarządzanie ryzykiem w zakładach przemysłowych, gdzie występuje zagrożenie wybuchowe.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry