XVI Konferencja Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem

Firmy Automatic Systems Engineering Sp. z o.o., Departament Korporacyjny Koordynacji Produkcji i Bezpieczeństwa Grupy Azoty S.A., Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego Oddział w Tarnowie oraz Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie zorganizowały XVI Konferencję Techniki Przeciwwybuchowej i Zarządzania Bezpieczeństwem, która odbędzie się w Tarnowie w Hotelu Cristal Park w dniu 02 grudnia 2015r (środa).

Podczas tegorocznego spotkania przedstawione zostały  m.in. zagadnienia związane efektywnym wdrażaniem środków redukcji ryzyka, pokazano kilka sposobów zapewnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego na przykładzie różnych instalacji, omówiono wymogi dyrektywy SEVESOIII dla systemów zarządzania bezpieczeństwem oraz przedstawiono metody przystosowania instalacji przemysłowej do pracy w wydłużonych cyklach między remontami.

W tym roku gościliśmy pana Damiana Wróbla z Głównego Instytutu Górnictwa KD Barbara z referatami nt. dyrektywy ATEX (2014/34/UE) oraz remontu urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.

Jak co roku zaprezentowano również najnowsze rozwiązania w ofercie ASE zapewniające ochronę ludzi i urządzeń pracujących w strefach zagrożonych wybuchem.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry