XVI zebranie Rady Prezesów

XVI zebranie Rady Prezesów odbyło się w dniach 7-8.maja w Podlesiach k/Zawiercia. W posiedzeniu udział wzięli Prezesi Oddziałów poprzedniej kadencji oraz nowo wybrani Prezesi. Najważniejszymi punktami obrad były:

  • informacja Przewodniczącego Komisji Wyborczej SEP o aktualnym stanie zgłoszeń kandydatów do władz i organów SEP.
  • informacja o przebiegu Walnych Zgromadzeń Delegatów Oddziałów i prezentacja prezesów,
  • prezentacja kandydatów do godności członka honorowego SEP,
  • sprawozdanie finansowe SEP za rok 2009 oraz przyjęcie opinii Rady Prezesów do sprawozdania finansowego,
  • sprawy XXXV Walnego Zjazdu Delegatów SEP – między innymi: omówienie stanu przygotowań, sprawy organizacyjne Zjazdu, program i regulamin obrad, hasło Zjazdu, imprezy towarzyszące.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry