XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP

19.12.2007 r. odbył się w Warszawie XXXIV Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP poświęcony przede wszystkim uchwaleniu zmian w statucie SEP. Zjazd nie przyjął najdalej idących zmian, zaproponowanych przez Komisję Statutową, dotyczących między innymi możliwości zawieszenia przez Zarząd Główny członkostwa zwyczajnego oraz zawieszenia zarządu oddziału. W związku z tym zmiany w statucie są stosunkowo niewielkie, dotyczą między innymi możliwości uzyskiwania osobowości prawnej przez oddziały.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry