Zakup urządzeń

Tarnowski Odział SEP zakupił dla biura telefax oraz komputer. Urządzenia te z pewnością poprawią pracę biura. Komputer usprawni prowadzenie ewidencji członków, oraz wydawanie zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry