Zebranie Rady Prezesów SEP

W dniach 5-8.09.2007 odbyło się w Zamościu kolejne zebranie Rady Prezesów SEP. Podczas spotkanie między innymi przeprowadzona została debata na temat przyszłości SEP-u. Dyskutowano o charakterze Stowarzyszenia tj. czy SEP ma być organizacją elitarną czy masową, a także o strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia i pozyskiwaniu młodzieży do SEP-u. Ze względu na konieczność dostosowania statutu SEP do obowiązujących przepisów oraz wymogów ekonomicznych i rynkowych zaproponowane zostały zmiany w treści statutu.

Zatwierdzenie tych zmian przewiduje się na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździć Delegatów SEP.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry