Zebranie Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP

Na 20.12.2011 r. zostało zwołane uroczyste przedświąteczne zebranie Zarządu Tarnowskiego Oddziału SEP. W spotkaniu oprócz członków Zarządu wzięli udział przewodniczący poszczególnych Kół SEP, przedstawiciele członków wspierających i szefowie agend gospodarczych działających przy Oddziale. Ważnym wydarzeniem spotkania było rozpatrzenie wniosku właścicieli firm elektroinstalacyjnych i ich pracowników o utworzeniu nowego Koła SEP działającego przy tych firmach. Zarząd pozytywnie rozpatrzył przedłożony wniosek i w związku z tym nowo założone Koło otrzymało numer 10.

Drugim bardzo istotnym punktem obrad było przedyskutowanie projektu planu pracy statutowej w 2012 r.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry