150–lecie urodzin Profesora Dzieślewskiego

Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich podjął w dniu 10 października 2012 roku uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2013 Rokiem prof. Romana Dzieślewskiego w następującym brzmieniu:
 „W roku 2013 przypada jubileusz 150-lecia urodzin prof. Romana Dzieślewskiego vel Zdzisławskiego (1863 – 1924) – nestora polskiej elektryki, pierwszego polskiego profesora elektrotechniki, rektora Politechniki Lwowskiej. Był autorem pierwszego akademickiego podręcznika elektrycznego „Encyklopedia elektrotechniki”, przez 16 lat członkiem Rady miasta Lwowa, uczestniczył w zjeździe założycielskim SEP w 1919 r. w Warszawie.
Zarząd Główny SEP postanawia uczcić Jego pamięć przez ustanowienie roku 2013 Rokiem prof. Romana Dzieślewskiego”.

27-29. września Oddział Rzeszowski SEP zorganizował centralne uroczystości 150 -lecia urodzin Profesora Dzieślewskiego, w której wziął udział Antoni Maziarka Prezes T/O SEP. W programie uroczystości było:

  • seminarium historyczne na Politechnice Rzeszowskiej
  • spotkanie w auli Politechniki Lwowskiej poświęcona dorobkowi i pamięci Profesora
  • uroczystości na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie, gdzie pochowany jest Profesor

Najbardziej szczytnym osiągnięciem całego projektu obchodów „Roku Dzieślewskiego” była renowacja zabytkowego grobowca Profesora na Cmentarzu Łyczakowskim. Całe przedsięwzięcie renowacji grobowca Profesora zostało zrealizowane dzięki finansowemu wsparciu wszystkich członków Stowarzyszenia. Należy tu przypomnieć, że Profesor Roman Dzieślewski urodził się w Tarnowie w kamienicy w Rynku 9. Od 1891r przez 33 lata był profesorem na Politechnice Lwowskiej i pierwszym profesorem elektrotechniki na ziemiach polskich. W latach 1901-1902 pełnił funkcje rektora Politechniki Lwowskiej.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry