Posiedzenie Tarnowskiego Zarządu Oddziału

24. września odbyło się posiedzenie Tarnowskiego Zarządu Oddziału. W związku z kończącą się w 2014 r kadencją władz SEP głównym przedmiotem spotkania była organizacja Walnych Zebrań Kół AVZK7, które winny odbyć się do 15. grudnia 2013 r. Decyzją Zarządu postanowiono także, że klucz wyborczy delegatów na Walne Zebranie Delegatów Oddziału AVZDO/ będzie wynosił jeden delegat na każde ośmiu członków Koła w tym nowo wybrany Prezes Koła. Postanowiono, że WZDO odbędzie się 20 lutego 2014.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry