III rozszerzone zebranie CKH SEP

W dniu 27 czerwca 2023 r. w Politechnice Warszawskiej odbyło się  spotkanie Centralnej Komisji Historycznej z przedstawicielami Oddziałów SEP. Miejscem spotkania była Sala Rady Wydziału Elektrycznego w gmachu Starej Kotłowni. Celem spotkania było przedstawienie dorobku CKH SEP.

Spotkanie otworzył kol. Piotr Szymczak – przewodniczący CKH SEP. Następnie głos zabrali : prorektor ds. nauki Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, dziekana WE PW doc. dr inż. Wojciech Urbański, prezes SEP – dr hab. inż. Sławomir Cieślik ( prof. PBŚ ), przedstawiciel  Archiwum Akt Nowych – Zbigniew Król nt. „Celów i kierunków działalności archiwów państwowych oraz możliwości współpracy sieci archiwalnej z organizacjami społecznymi w zakresie kształtowania narodowego zasobu archiwalnego”,  przedstawiciel młodego pokolenia – Michał Cichowicz nt. „Włączenia do działalności stowarzyszeniowej i historycznej młodego pokolenia” .

Omówienie działalności statutowej CKH SEP zapoczątkował kol. Piotr Szymczak od syntetycznej prezentacji nt. „Ramowego programu działania CKH SEP w kadencji 2022-2026″. Następnie przedstawiciele poszczególnych zespołów CKH SEP relacjonowali zakresy wykonanych już prac. I tak działalność zespołów relacjonowali odpowiednio:

  • Pracowni Historycznej SEP – kol. dr hab. inż. Jerzy Hickiewiczem. prof. PO, dr Przemysław Sadłowski, dr Piotr Rataj
  • Zamierzenia zespołu CKH ds. współdziałania z Oddziałami SEP – kol. Bolesław Pałac
  • Działalność zespołu wydawniczego CKH – kol. Piotr Szymczak
  • Zamierzenia działania zespołu CKH ds. wydarzeń ogólnopolskich – kol. Mieczysław Ronkowski
  • Propozycje działań zespołu CKH ds. promocji Stowarzyszenia w Wikipedii – kol. Jerzy Barglik
  • Plan zamierzeń zespołu CKH ds. archiwum, biblioteki i agencji fotograficznej – kol. Jerzy Kuciński

Podsumowywująca przewodniczący CKH SE zasugerował, aby w ramach Oddziałów SEP dopilnować tworzenia komisji historycznych – jeżeli to możliwe z zespołami tematycznymi – albo co najmniej ambasadorów ds. historycznych.

Następny panel zebrania zaczął się prezentacją działalności historycznej w praktyce. W ramach niego przedstawiono informację nt. funkcjonowania: archiwum, biblioteki i muzeum Politechniki Warszawskiej – p. Alicja Kobus, Joanna Kamińska, Andrzej Ulmer (dyr.). Przedstawiciele Oddziałów SEP: Wrocławskiego – Andrzej Korczewski, Krakowskiego – Wiesław Zaraska w swoich wystąpieniach podzielili się informacją nt. prowadzonej działalności historycznej. Przedstawili propozycję dokumentacji, którą prowadzą a w tym : kronikę Oddziału, księgi pamiątkowe, wydawnictwa konferencyjne, biuletyn Oddziału w którym znajduje się informacja nt. życia Oddziału.

Z dużym zainteresowaniem zgromadzeni wysłuchali informacji nt. działalności „Społecznego Muzeum Energetyki” w Maszewie, które przedstawili Rafał Berger i Piotr Teofilewski – inicjatorzy tego przedsięwzięcia.

Na koniec zebrania zabrali głos prezesi i przedstawiciele Oddziałów SEP : Kieleckiego, Gliwickiego, Poznańskiego oraz Gdańskiego relacjonując pokrótce swoje doświadczenia i dokonania w zakresie archiwizacji swojej działalności stowarzyszeniowej. Podczas swych wystąpień zaproponowali również kandydatury uznanych autorytetów naukowych i technicznych celem nadania przyszłych lat ich imieniem.

Przed zakończeniem zebrania przyjęto, że wnioski wynikające z prowadzonej dyskusji po przeredagowaniu zostaną przesłane do Oddziałów SEP.

 

                                                                                                                                                                                                                            Andrzej Wojtanowski

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry