Jubileusz Rzeczoznawstwa SEP

9 lutego 1959 roku utworzona została Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich IRSEP. Datę tę uznaje się za początek rzeczoznawstwa w Stowarzyszeniu. W tym roku przypada zatem 65 rocznica powstania Izby.  Do kierowania Izbę Rzeczoznawców powołana została Rada Izby, która w tej kadencji działa w następującym składzie: Maria Zastawny – przewodnicząca, Andrzej Skorupski, Ryszard Romaniuk, Krzysztof Borkiewicz, Radosław Gutowski, Juliusz Talarczyk, Marek Kurkowski, Tomasz Lerch i Władysław Bochenek.  Rada ta, na czas organizacji uroczystości rocznicowych przekształcona została w Komitet Organizacyjny Obchodów.

Zorganizowana została uroczysta Konferencja z okazji Jubileuszu 65-lecia Izby Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków Polskich, która odbyła się 12. marca bieżącego roku w Warszawie w Domu Technika.  W Konferencji udział wzięli przedstawiciele Ośrodków Rzeczoznawstwa działających przy Oddziałach SEP, Członkowie Zarządu Głównego SEP, przedstawiciele innych Stowarzyszeń i Firm rekomendowanych przez SEP oraz uczelni technicznych i organizacji przemysłowych. Wygłoszone zostały referaty, między innymi: referat   dotyczący rysu historycznego Izby Rzeczoznawców,  referat programowy „Teraźniejszość i przyszłość rzeczoznawstwa w SEP”, referat dotyczący rzeczoznawstwa budowlanego. Przygotowany  został również panel techniczny, w którym tematami była jakość energii elektrycznej oraz fotowoltaika i jej wpływ na pracę sieci energetycznych.  Swoje wystąpienia miały także zaproszone firmy.

Miłym akcentem konferencji była część poświęcona wręczeniu odznaczeń i wyróżnień.            Z naszego Oddziału wyróżnione zostały następujące osoby:

–  Medalem im. Profesora Romana Dzieślewskiego: Janusz Onak, Jan Sznajder, Krzysztof Mikulski, Władysław Łabuz, Marek Kostyrzewski i Władysław Bochenek;

–  Srebrną odznaką honorową – Wiktor Kiełbasa;

–  Jubileuszowym medalem  z okazji 65-lecia IRSEP: Ośrodek Rzeczoznawstwa przy Tarnowskim Oddziale SEP oraz indywidualnie: Antoni Maziarka i Władysław Bochenek.

Z okazji jubileuszu IRSEP wydany został specjalny zeszyt miesięcznika naukowo-technicznego SEP „ELEKTRONIKA”. Zeszyt ten  będzie dostępny dla kół naszego Oddziału.

 

Tekst: W Bochenek

foto: J Onak

 

 

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry