Koło nr 6 – przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie

Wybory na nową kadencję w Kole SEP Nr 6 przy Akademii  Nauk Sosowanych w Tarnowie.

Podczas Walnego Zebrania Członków Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy PWSZ które odbyło się w dniu 8 marca 2022 r. wybrano nowe władze Koła SEP Nr 6 na kadencję w latach 2022-2026.

Wydarzenia

Do Zarządu zostali wybrani:

  • Kol. Agnieszka Lisowska-Lis – Prezes Zarządu Koła
  • Kol. Marian Strzała – Sekretarz
  • Kol. Piotr Kapusta – Skarbnik
  • Kol. Adam Bogacz – członkowie
  • Kol. Amadeusz Koarba – członkowie
  • Kol. Aleksander Ciężkowicki – członkowie

Zgromadzenie  wybrało delegatów  na Walny Zjazd  Delegatów  Oddziału  SEP  w Tarnowie:

  • Kol. Agnieszka Lisowska-Lis  –  Prezes Koła  –   bez głosowania
  • Kol. Marian Strzała
  • Kol. Amadeusz Kotarba
  • Kol. Adam Bogacz

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry