KONCERT JUBILEUSZOWY Z OKAZJI 100-LECIA SEP MAŁA AULA POLOITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

” Jest nam niezmiernie miło przywitać Państwa na niewykłym muzycznym wydarzeniu – koncercie z okazji Jubileuszu 100-lecia naszego Stowarzyszenia.

Elektryka jest stosunkowo młodą dziedziną w poruwnaniu z wieloma innymi obszarami wiedzy i techniki. Tym niemniej odegrała wiodącą rolę w rozwoju cywilizacyjnym ludzkoości, a liczni przedstawiciele należą do grona znakomitych uczonych, twórców i wynalazców. Warto podkreślić że społeczność elektryków jest niezwykle barwna, tworzą ją ludzie o szerokich zainteresowaniach i uzdolnieniach, którzy często oprócz swojego zawodu zajmują się poezją, malarstwem bżdź muzyką. …

Andrzej Jakubiak     Piotr Szymczak

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry