KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU

W dniu 13 maja 2015r obyła sie w Sejmie RP Sali Kolumnowa Warszawa ul. Wiejska XVI KONFERENCJA OKRĄGŁEGO STOŁU „POLSKA W DRODZE DO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO” pod hasłem ” Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności.

Okazją do okresowego przypomnienia światu roli znaczenia telekomunikacji w różnych obszarach aktywności społecznej i gospodarczej było ogłoszone przez ITU dnia 17 maja Światowym Dniem Telekomunikacji (ŚDT). Stowarzyszenie Elektryków Polskich od samego poczatku obchodów tego święta w Polsce aktywnie uczestniczyło w ich organizacji. Od 20 lat obchody ŚWD stały sie w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich jedną z imprez centralnych o najwyższej randze, za których przygotowanie odpowiada Sekretarz Generalny, Sekcja Technik Informacyjnych oraz Centralna Komisja ds. Wdrażania Technologi Informatycznych pod bezpośrednim patronatem Prezesa i Zarządu Głównego SEP.

Centralną impezą obchodów ŚDTiSI jest już od kilku lat Konferencja Okrągłego Stołu (KOS) – Polska w drodze do społeczeństwa informacyjnego, która równierz obchodzi swój mały jubileusz. Jest to wszakże dopiero jubileusz 15-lecia ITU, ale zawsze miły i godny podkreślenia.

Tegoroczne hasło ŚDTiSI 2015 ogłoszone przez ITU brzmi: Telekomunikacja i technologie informacyjno-komunikacyjne: źródła innowacyjności. To dobre hasło na tak ważny jubileusz, bo wskazuje na telekomunikację oraz wszystkie pozostałe techniki informacyjne i komunikacyjne jako na główny czynnik rozwojowy wyzwalający proces innowacyjnych przemian na świecie. Czynnik, który nie tylko wspiera różne dziedziny pracy i życia, ale również staje się integralnymskładnikiem ich sposobu funkcjonowania. W rezultacie wzrasta jednak totalne uzależnienie funkcjonowania naszej cywilizacji już nie tylko od dostaw energii elektrycznej, co wystepowało wkrótce po zakończeniu II wojny światowej, ale równierz od cyfrowej telekomunikacj, informatyki medialnej, co uwidoczniło sie na przełonie wieków.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich od lat, w sposób często interdyscyplinarny, stara się nie tylko zauważyć i opisywać te procesy, ale również sygnalizować je decydentom różnych szczebli, wskazując równocześnie propozycje kierunków niezbędnych działań. Pomogą one Polsce wykorzystać szanse, jakie te innowacyjne techniki przynoszą, ale i nie spowodują nadmiernego ryzyka, jakie z ich zastosowania wynika.

Bilans szans i zagorożeń, możliwości i ryzyka wymaga stałej, precyzyjnej analizy. Musi ona prowadzić nie tylko do wypracowania technik identyfikacji i właściwej oceny poziomu ryzyka, ale i do analizy mozliwości skutecznego przeciwdziałania ewentualnej sytuacji kryzysowej, oraz dotyczące bezpośrednio cyberbezpieczeństwa Kraju.

Stwoarzyszenie Elektryków Polskich jest gotowe zainicjować Polską Koalicję na rzecz Cyberbezpieczeństwa i Bezpieczeństwa Elektroenergetycznego, stanowiącą społeczno-zawodowe forum dyskusji, analiz i inicjatyw.

W konferencji wzięło około 200 osób.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry