Z żalem powiadamiamy, że w dniu 15.04.2015r. odszedł członek naszego Stowarzyszenia

Kol. Bolesław Kurowski /85lat/ założyciel koła OT SEP nr 3 przy Zakładach Azotowych w Tarnowie-Mościcach, V-ce Prezes OT SEP oraz w 1996r. pełniący obowiązki Prezesa.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 17.04.2015r./piątek/ na cmentarzu w Mościcach o 13.30 różaniec, 14.00 msza św.

Kolega mgr inż. Boles!aw Kurowski urodził się 9.10.1930 w Ropczycach. Od 1945r do 1947r uczęszczał do Gimnazjum Elektrycznego w Mościcach a następnie do 1949 r w Liceum Elektrycznym w Nysie, ktore ukończył z tytułem technika elektryka. W 1953r został studentem Politechniki Wrocławskiej na Wydziale elektrycznym gdzie 1959 r otrzymał dyplom magistra inżyniera elektryka. W latach 1972-73 był słuchaczem Podyplomowych Studiow na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie o specjalności Dynamika elektroenergetycznych uk!adow przemysłowych.

Kolega Kurowski pracę zawodową rozpoczął w 1949 w ELBUD-zie Wrocłoaw jako technik elektryk. W 1951r został zatrudniony na stanowisku kierownika sekcji elektrycznej w Wojskowym Przedsiębiorstwie Budowlanym we Wrocław aby 1952 r trafić do Zakładow Azotowych w Tarnowie-Mościcach gdzie przeszedł kolejne szczeble kariery zawodowej od technika elektryka przez lnżyniera ds. eksploatacji, Kierownika Budowy Elektrowni i Sieci do Kierownika Wydziału Zasilania. W 1970 objął stanowiska Elektryka Zakładu, a w 1973 Technologa Zak!adu Elektrycznego. Ostatnie 6 lat przed przejściem na emeryturę w 1995 r przepracował na stanowisku Kierownika Technicznego Zakładu Elektrycznego.

1. Osiqgnięcia:

 • 1964 – 74 Wspołpraca naukowo – techniczna z katedrą Maszyn i Pomiarów Elektrycznych AGH. Badanie dynamiki Tarnow 2. Tok prac, bezpieczeństwo ekip i maszyn technologicznych w czasie prób i pomiarów.
 • 1975 – 76 Wspołpraca z docentem J. Sobolewskim przy konstrukcji grzejnikow startowych 1400, 2800 i 4200KW do syntezy amoniaku lnstytut Nawozów Sztucznych Puławy
 • 1974- Wzmocnienie zasilania RGI EC I
 • 1990 – Modernizacja Stacji 220 kV Tarnów Wschód ok. 40 wniosków racjonalizatorskich w dziedzinie sieci WN napędów i grzejników, dwa patenty
 • 1973- rzeczoznawca- weryfikator w lzbie Rzeczoznawców SEP i SITPChem

Wazniejsze ekspertyzy:

 • Zabezpieczenia i kompensacja ziemnozwarciowa
 • Pomiary sprawnosci układow wysokoprądowych, zespoły i stacje prostownikowe z ZAT
 • Analiza awarii w DZOS
 • Ekspertyza wypadku smiertelnego w windzie szpitala im. Sw. tukasza w Tarnowie
 • Projekty zabezpieczenia, sterowania i sygnalizacji uk!adow nap dowych i sieci 110 i 6kV
 • Analiza wielkich awarii w ZAT
 • 1962 – 75 Nauczyciel przedmiotow zawodowych w Technikum w Tarnowie
 • 1968 – 69 Wykłady w Wyższej Szkole lnżynierskiej w Rzeszowie

2. Odznaczenia

 • 1977 – Srebrny Krzyż Zasługi
 • 1988 – Złoty Krzyż Zasługi
 • 1997 – Krzyż Koawalerski Orderu Odrodzenia Polski
 • 1980 – Racjonalizator Produkcji
 • 1985 – Zasłużony Racjonalizator Produkcji
 • 1989 – Zasłużony dla Zakładow Azotowych Tarnów
 • 1974 – Srebrna Odznaka SEP
 • 1979 – Złota Odznaka SEP
 • 1990 – Medal prof. Pożaryskiego
 • 1995 – Medal K. Szpotariskiego

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry