Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego

W roku 2021 Tarnowski Oddział SEP tradycyjnie ogłosił „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”.

Jak zwykle, zgłoszone przez absolwentów PWSZ w Tarnowie prace były na bardzo wysokim poziomie, a tematyka bardzo ciekawa i nadążająca za aktualnymi technologiami. Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami, poza nagrodą główną Komisja przyznała jeszcze dwa wyróżnienia.

Wyniki Konkursu:

Najlepsza praca dyplomowa

Praca dyplomowa pt. „System fotowoltaiczny z układem nadążającym za słońcem zintegrowany z inwerterem TMDS SOLAR UINVKIT”

Autor: Damian Zając

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Promotor pracy: dr inż. Grzegorz Szerszeń

Wyróżnienia

Praca dyplomowa pt. „Laserowy grawer CNC”

Autor: Łukasz Mikos

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Promotor pracy: dr inż. Łukasz Mik

Praca dyplomowa pt. „Projekt i integracja autonomicznego mikrośmigłowca bezzałogowego”

Autor: Adam Drożdż

Kierunek: Elektrotechnika

Promotor pracy: dr inż. Tomasz Drabek

Ponieważ uroczystość wręczenia nagród laureatom Konkursu nie mogła odbyć się w szerszym gronie, dlatego została zorganizowana w dniu 17.05.2021 r. w Sali Senackiej PWSZ, a poza nagrodzonymi studentami uczestniczyli w niej Dziekan Wydziału Politechnicznego dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek, Prezes Tarnowskiego Oddziału SEP Janusz Onak oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Grzegorz Bosowski. Cała uroczystość została zarejestrowana i odtworzona podczas zorganizowanego w trybie online przez Tarnowski Oddział SEP Seminarium naukowego w dniu 18.05.2021 r.

Od lewej: Grzegorz Bosowski, Łukasz Mikos , Łukasz Jęczmionek, Damina Zając, Adam Drożdż, Janusz Onak

adres filmu  – https://youtu.be/CU0P3wpDfwg

Wręczenie nagród im. Jana Szczepanika

    Nagroda im. Jana Szczepanika została ustanowiona przez Zarząd Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla uczczenia Jan Szczepanika genialnego wynalazcy, wielkiego Polaka i znakomitego Obywatela miasta Tarnowa. Nagroda ma na celu popularyzowanie osiągnięć Jana Szczepanika a także – szczególnie wśród młodzieży – propagować kulturę techniczna i podnosić na wyższy poziom wiedzę z dziedzin szeroko pojętej elektryki.

    30 kwietnia 2021 r. w Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Tarnowie, Janusz Onak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie, wręczył coroczne nagrody im. Jana Szczepanika. W tym roku uhonorowani zostali dwaj uczniowie: Cristian Niwelt  ora

z Jeremiasz  Śliwiński. Zgodnie z regulaminem, nagroda może być przyznana uczniom, którzy posiadają najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych oraz znaczące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na poziomie krajowym. Cristian Niwelt to finalista XLIII i XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH w Krakowie. Jeremiasz  Śliwiński to finalista XLIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej i laureat XLIV Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej gdzie zajął wysokie 4 miejsce.

Dostrzegamy potrzebę wspierania kształcenia zawodowego na poziomie szkół średnich. Chcemy doceniać aktywność i kreatywność młodych ludzi, uczniów szkół technicznych, którzy chcą wykraczać poza tradycyjny program nauczania i odnosić sukcesy naukowe. Poprzez fundowanie nagród chcemy w jakiś sposób przyczyniać się do kształcenia nowych kadr dla lokalnego przemysłu. Ten cel udaje nam  się skutecznie realizować. Dziś spotykamy się w miłym gronie po to, żeby uhonorować laureatów nagrody – powiedział Janusz Onak, Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie .

Wręczenie nagród odbyło się w obecności Pani Grażyny Smolińskiej-Wygrzywalskiej, która jest prezesem Koła SEP nr 9 działającego w ZSME oraz dyrektora szkoły dr inż. Grzegorza Szerszenia.

Od lewej: nagrodzeni Jeremiasz Śliwiński i Cristian Niwelt, Prezes OT/SEP Janusz Onak,  Grażyna Smolińska – Wygrzywalska nauczyciel i Prezes Koła przy ZSME, Dyrektor ZSME Grzegorz Szerszeń

    W tym samym dniu odbyła się również uroczystość wręczani Nagród uczniom w Zespole Szkół Technicznych im. Ig

nacego Mościckiego w Tranowie. Ngrody otrzymali uczniowie Łukasz Niedziela oraz Wojciech Górgul, którzy również uzyskali bardzo wysokie średnie ocen z przedmiotów zawodowych,  brali udział w konkursach i olimpiadach elektrycznych oraz aktywnie uczestniczyli w życiu szkoły angażując się w pracę na jej rzecz. Nagrody zostały wręczone przez V-ce Prezesa Tarnowskiego Oddziału SEP Krzysztofa Mikulskiego w obecności Dyrekcji i nauczycieli szkoły.  

Od lewej: Marek Gajda nauczyciel ZST,  Łukasz Niedziela , Andrzej Kieć nauczyciel ZST oraz Prezes Koła przy ZST, Jacek Różycki  V-ce Dyrektor ZST, Krzysztof Mikulski OT/SEP, Beata Łabno V-ce Dyrektor ZST oraz Wojciech Gurgul.

    Kolejną szkołą w której w dniu 30.04.2021 r. miało wręczenie Nagród jest Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicy. Za szczególne osiągnięcia podczas pobierania nauki, udział w konkursach i olimpiadach  zostali wyróżnieni Kamil Ciesielka oraz Bartłomiej Osak. Spotkanie odbyło się w obecności pani  Dyrektor Bożeny Zielińskiej nauczycieli oraz koleżanek i kolegów klasy nagrodzonych uczniów. Nagrody wręczył Grzegorz Bosowski członek Zarządu OT/SEP, który skierował do uczniów gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.

    Nieco później, bo 14.05.2021 miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego dla absolwentów Zespołu Szkół Technicznych i Branżowych im. Bohaterów Westerplatte w Brzesku. W  tej szkole Nagrody im. Jana Szczepanika odebrali Jakub Ziobrowski oraz Jakub Horodko,  a wręczał je Grzegorz Bosowski członek Zarządu OT/SEP. Uroczystość miała bardzo podniosły charakter. Uczestniczył w niej Starosta Brzeski Andrzej Potępa, który wręczał szereg innych nagród wyróżnionym uczniom oraz Kierownik Katedry  Elektroniki, Telekomunikacji i Mechatroniki w PWSZ w Tarnowie dr inż. Robert Wielgat, który z kolei zachęcał uczniów do dalszego kształcenia w tarnowskiej uczelni. Po przekazaniu uczniom gratulacji, zaproszeni goście mieli okazję zwiedzić bazę dyd

aktyczno – warsztatową, w której zdobywają praktyczną wiedzę przyszli technicy, a dzięki staraniom Dyrekcji szkoły jest ona stale rozbudowywana i unowocześniana.

Nagrodzeni uczniowie: z lewej  Jakub Horodko, z prawej Jakub Ziobrowski, w środku Grzegorz Bosowski

OT/SEP

 

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry