Posiedzenie Zarządu Oddziału Tarnowskiego SEP z okazji 50-lecia powstania Oddziału

Z okazji 50-lecia powstania Oddziału Tarnowskiego SEP w dniu 11.09.2020 r miało miejsce uroczyste posiedzenie Zarządu, które odbyło się w restauracji Cristal Park w Tarnowie Mościcach. Pierwotnie uroczystości 50-lecia planowane były na maj 2020 w teatrze Solskiego a także w innych miejscach o bardzo uroczystym charakterze na które m.inn miało być zaproszonych bardzo wielu gości. Jednak w związku z panującą pandemią i występującymi zagrożeniami Zarząd podjął decyzje o zorganizowaniu spotkania o innej formule i o bardzo ograniczonej liczbie uczestników.

W uroczystym posiedzeniu Zarządu wzięli udział, oprócz członków Zarządu, Prezesi wszystkich kół SEP działających przy Oddziale i honorowi seniorzy SEP. W sumie na spotkanie przybyło 32 osoby. Przez cały czas trwania spotkania, w formie one-line brał udział Prezes SEP dr Piotr Szymczyk.Uroczystość rozpoczął Prezes Oddziału kol. Janusz Onak, który przedstawił historie powstania Oddziału SEP w Tarnowie na tle ówczesnych uwarunkowań organizacyjnych i politycznych. Wspomniał ludzi, którzy przyczynili się do utworzeniu Oddziału w tym przede wszystkim opisał ogromna role jaką odegrał Henryk Ziemnicki późniejszy pierwszy a następnie wieloletni Prezes Oddziału.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż na sali przebywali także założyciele Oddziału, członkowie pierwszego Zarządu Oddziału z 1970 r  kol. Marek Kostyrzewski i Kazimierz Danko, którzy z rąk Prezesa Oddziału otrzymali pamiątkowe opracowanie prof. Dariusza Świsulskiego pt. Polska elektryka w medalierstwie i filatelistyce.

Przed planowanymi uroczystościami jubileuszowymi powołano wieloosobowy zespół do opracowania monografii Oddziału. O pracach tego Zespołu opowiedział kol. Antoni Maziarka podkreślając znaczenie jakie przyświecało wszystkim aby dzieło to zawierało możliwie jak najwięcej sprawdzonych faktów a także opisywało historię Oddziału w kontekście osób, którzy tę historie tworzyli.

Następnie Prezes Oddziału mając pełnomocnictwo od Prezesa Piotra Szymczaka dokonał wręczenia nadanych odznaczeń przez Zarząd Główny SEP:

  • Szafirową Odznakę Honorową SEP – Jan Sznajder –
  • Złotą Odznakę Honorową SEP – Roman Kuczek, Adam Bogacz, Zbigniew Papuga,
  • Srebrną Honorową Odznakę SEP – Kieć Andrzej, Aleksander Gądek,
  • medal im. prof. Mieczysława Pażaryskiego – Janusz Onak,
  • medal im. Kazimierza Szpotańskiego – Władysław Łabuz,
  • medal 100  lecia SEP – Marek Kostyrzewski oraz Dyrektor Marek Paweł w imieniu TAURON-Dystrybucja S.A. O/ w Tarnowie –

W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż ZG SEP nadał odznaczenia także innym kolegom, którzy ze względów epidemiologicznych nie uczestniczyli w uroczystości a to:

  • Srebrną Honorowa Odznakę SEP odznaczeni zostali: Małgorzata Liwo, Tomasz Sęk, Robert Hosaja, Marek Płachta, Grzegorz Szerszeń, Sebastian Sasak, Zbigniew Rzeźnik, Ryszard Małek, Ryszard Jaszczur, Jerzy Wachowicz, Franciszek Bernard, Jacek Ramian oznaczeni
  • Złotą Odznaką Honorową SEP odznaczeni zostali:  Zbigniew Gieroń i Jerzy Zgłobica,
  • Medal im. Prof. Mieczysława Pożaryskiego został nadany: Andrzejowi Jaglarzowi, Aleksandrowi Gawryałowi i Jerzemu Bukowskiemu,
  • Medal im. Prof. Romana Dzieślewskiego został nadany: Andrzejowi Liwo.

Odznaczenia te zostaną wręczone na uroczystych spotkaniach jubileuszowych w poszczególnych Kołach.

Na zakończenie części oficjalnej, poprzez łącza internetowe głos zabrał Prezes SEP dr Piotr Szymczak, który z okazji jubileuszu Oddziału złożył serdeczne gratulacje i życzenia dalszej owocnej pracy. Podkreślił wysokie zaangażowanie członków tarnowskiego SEP w realizacji zadań statutowych oraz celów integrujących środowisko.

Po zakończeniu części oficjalnej zebrani spotkali się w części towarzyskiej, która upłynęło na  wspomnieniach o wydarzeniach i ludziach z okresu 50-lecia istnienia tarnowskiego SEP.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry