Konkursy 2023

W roku 2023 Oddział Tarnowski SEP ogłosił kolejną edycję „Konkurs na najlepszą pracę dyplomową wyższych szkół technicznych regionu tarnowskiego”. Prace zgłoszone przez absolwentów Wydziału Politechnicznego Akademii Tarnowskiej były na bardzo wysokim poziomie, a tematyka bardzo ciekawa związana z aktualnymi nowoczesnymi technologiami. Komisja w skład której wchodzili kol. Grzegorz Bosowski, Aleksander Gawryał, Krzysztof Mikulski, Mariusz Majewski, Andrzej Liwo, po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami przyznała nagrodą główną oraz dwa wyróżnienia.

Wyniki Konkursu:

Najlepsza praca dyplomowa

Praca dyplomowa pt. „System składanych konstrukcji wsporczych paneli fotowoltaicznych”

Autorzy: Kamil Stojak, Mateusz Tarchała

Kierunek: Mechatronika,

Promotor pracy: dr inż. Grzegorz Szerszeń

Wyróżnienia

Praca dyplomowa pt. „Trzyosiowy ploter frezujący CNC o polu roboczym 400x400x100mm”

Autor: Rafał Zając

Kierunek: Mechatronika

Promotor pracy: dr inż. Wojciech Gruszecki

Praca dyplomowa pt. „Rysowanie przetworzonych obrazów rzeczywistych za pomocą robota przemysłowego”

Autor: Łukasz Zając,

Kierunek: Automatyka i Robotyka

Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Tomasz Zieliński

Nagrody zostały wręczone laureatom podczas tegorocznych obchodów Tarnowski Dni Elektryki w Auli PWSZ w Tarnowie. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych i zawodowych.

Nagrodzeni

Nagroda im. Jana Szczepanika jest corocznie przyznawana absolwentom średnich szkół technicznych regionu tarnowskiego przez OT SEP. Nagrodę tą otrzymują uczniowie, którzy podczas pobierania nauki w średniej szkole wyróżnili się szczególnymi osiągnięciami w konkursach, aktywnie uczestniczyli w działalności szkoły oraz uzyskali najwyższą średnią ocen z przedmiotów zawodowych. Wzorem lat ubiegłych do OT/SEP wpłynęły wnioski z czterech szkół średnich o wyróżnienie nagrodą uczniów wytypowanych przez Rady Pedagogiczne.

Nagrody im. Jana Szczepanika otrzymali:

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych w Tarnowie: Dominik Płachta, Maksymilian Zima

Zespół Szkół Technicznych i Branżowych w Brzesku: Kamil Lasota, Krzysztof Waśko

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy: Adrian Pasek

Zespołu Szkół Technicznych im. Ignacego Mościckiego w Tarnowie – Mościcach: Bartłomiej Huza, Jakub Kołodziej

Dyplomy i nagrody zostały wręczone podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w poszczególnych szkołach przez Grażynę Smolińską – Wygrzywalską, Marcina Szymczyka, Grzegorza Bosowskiego oraz Krzysztofa Mikulskiego

Wręczenie nagród w ZST w Tarnowie

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry