Rada Prezesów SEP Baranów Sandomierski 16.06.2023

W dniu 16.06.2023 w pięknej scenerii Pałacu w Baranowie Sandomierskim odbyło się posiedzenie Rady Prezesów SEP. W posiedzeniu uczestniczyło 42 przedstawicieli Oddziałów SEP a Tarnowski Oddział reprezentował Prezes Janusz Onak. Spotkanie otworzył Prezes SEP Sławomir Cieślik i później przekazał prowadzenie Koledze Waldemarowi Olczakowi – Prezesowi Oddziału Zielona Góra  Dziekanowi Rady Prezesów.  W trakcie spotkania Prezes SEP szczegółowo przedstawił działania podjęte w pierwszym półroczy w Zarządzie Głównym a Skarbnik Andrzej Werkowski w bardzo dobrze przygotowanej prezentacji, pokazał sytuacje finansowa SEP na koniec 2022 roku oraz plany finansowe na 2023 rok. Rada Prezesów przyjęła do wiadomości realizacje budżetu za 2022 rok oraz jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała budżet na 2023 rok. W dalszej części posiedzenia został wybrany zespół, do przygotowania założeń pod realizacje systemu informatycznego w którym byłaby poprowadzona ewidencja wydanych przez SEP świadectw kwalifikacyjnych. Spotkanie zakończyło się koleżeńską kolacją, która została uświetniona występem Orkiestry Górniczej z Tarnobrzega. Występ orkiestry zaszczycił swoją obecnością Prezydent Tarnobrzega oraz członkowie Zarządu Oddziału SEP w Tarnobrzegu. W trakcie kolacji Dziekan Rady Prezesów przekazał serdeczne podziękowania dla Pani Józefy Okładło – Prezesa Oddziału Tarnobrzeskiego SEP  – za wspaniałą organizację całego spotkania Rady Prezesów.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry