Noworoczne spotkanie w Kole SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

Noworoczne spotkanie w Kole SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A.

W dniu 9 lutego 2024 roku w restauracji Kasyno odbyło się doroczne spotkanie członków Koła SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie.

Prezes Koła, kol. Roman Kuczek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności zgromadzonej w naszym stowarzyszeniu, zorganizował tradycyjne spotkanie Noworoczne, którego celem była ogólna potrzeba wymiany doświadczeń oraz szeroko pojętej integracji zrzeszonej kadry technicznej.

Krótko relacjonując wydarzenie, należałoby zacząć od agendy spotkania. Tradycyjny początek stanowiło wystąpienie Prezesa Koła, który powitał zebranych oraz zaproszonych gości. W pierwszych słowach, Prezes Kuczek obszernie zrelacjonował podejmowane w roku 2023 przez Zarząd Koła działania, oraz udział i zaangażowanie Koła nr 3 w  pracach Oddziału Tarnowskiego Stowarzyszenia, a także w ogólnopolskich strukturach SEP. Prezes dokonał podsumowania działalności za 2023 rok oraz wyznaczył ogólny harmonogram działań w roku bieżącym.

Najważniejszymi wydarzeniami, które zaplanowano na rok 2024 są :

  • organizacja konferencji przeciw wybuchowej we współpracy z SITPChem i firmą ASE,
  • wyjazd na targi ENERGOTAB
  • organizacja konferencji Energetyka Przemysłowa.
  • organizacji w ramach możliwości wycieczki technicznej do Elektrowni Wodnej w Rożnowie lub w Niedzicy.

Tradycyjnie noworoczne spotkanie w Kole SEP nr 3 uświetnili swoją obecnością znakomici goście wśród których znaleźli się : Prezes Oddziału tarnowskiego SEP – Janusz Onak, wiceprezes Oddziału tarnowskiego, Członek Honorowy SEP – Antoni Maziarka, Członek Zarządu Dyrektor Generalny Grupy Azoty S.A. w Tarnowie – Zbigniew Paprocki, Dyrektor Departamentu Techniki i Energii w Grupie Azoty S.A. – Zbigniew Wadach, Członek Rady Nadzorczej w Grupie Azoty S.A. – Roman Romaniszyn, Prezes bratniego Stowarzyszenia SITPChem – Stanisław Oczkowicz, były Członek Zarządu Zakładów Azotowych – Franciszek Bernat oraz Dyrektor ZST – Jacek Różycki. Tradycyjnie w spotkaniu uczestniczył też historyk miasta Tarnowa dr Marek Smoła oraz gość honorowy spotkania – proboszcz parafii Mościce – ks. Dr. Jacek Nowak.

Stało się już tradycją iż część oficjalna to z reguły przemówienia zaproszonych gości. Tak też było i tym razem.

Pierwszym, który zabrał głos był Prezes tarnowskiego Oddziału SEP – kol. Janusz Onak, który omówił działania tarnowskiej organizacji zarówno te, które wykonano w roku 2023 jak i te zaplanowane na rok 2024. Prezes Oddziału zwrócił uwagę na wielowątkową współpracę z Kołem nr 3 i Prezesem Romanem Kuczkiem. Wskazał na wspólne przedsięwzięcia, plany i działalność w istniejącej przy Stowarzyszeniu komórce rzeczoznawczej. Prezes Onak przedstawił także wszystkim zebranym działania Stowarzyszenia na szczeblu krajowym, oraz miejsce tarnowskiego Oddziału w strukturach krajowych. Zapoznał także zebranych z planowaną wycieczką do Wietnamu.

Kolejno proszeni o zabranie głosu goście mocno akcentowali w swoich wypowiedziach pozytywne aspekty idei zrzeszania się w organizacjach technicznych, wielokrotnie podkreślano wartość szeroko pojętej współpracy zarówno zawodowej, międzybranżowej, jak i relacji interpersonalnych. Zwracano też uwagę na ogromne pole współpracy i wymianę doświadczeń pomiędzy doświadczoną kadrą zawodową, a młodymi adeptami sztuki zatrudnionymi w obrębie Grupy Azoty, jak również kontakty ze studentami tarnowskiej Akademii Nauk Stosowanych, oraz uczniami Zespołu Szkół Technicznych. Nie zabrakło podziękowań za życzliwość, pełne zrozumienie zagadnień szkoleń i egzaminów zawodowych oraz za sponsoring.

Początek roku to czas który sprzyja składaniu życzeń noworocznych, życzeń pomyślności, zacieśniania współpracy i rozwoju działalności zarówno tej w sferze technicznej, jak i towarzyskiej. Takich właśnie życzeń nie zabrakło na zorganizowanym przez Koło nr 3 spotkaniu. Tradycyjnie, kończąc część oficjalną ks. dr Jacek Nowak, jako że spotkanie odbywało się w piątek, udzielił obecnym dyspensy na spożywanie posiłków.

Po obiedzie, dr Marek Smoła w przygotowanej prezentacji, zapoznał wszystkich z historią Mościć oraz przedstawił początki Państwowej Fabryki Związków Azotowych, która na przestrzeni ostatnich 97 lat przeistoczyła się w Grupę Azoty S.A. Przybliżona została również postać Ignacego Mościckiego. Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej w latach 1926 – 1939,  budowniczego polskiego przemysłu chemicznego i wielkiego wizjonera, od którego nazwiska pochodzi obecna nazwa dzielnicy Tarnowa, a kiedyś odrębnej miejscowości.

Prelekcja tarnowskiego historyka zakończyła część oficjalną wydarzenia. Od tego momentu rozpoczęło się towarzyskie spotkanie członków Koła. Ciekawą i bardzo dobrze przyjętą przez wszystkich nowością był pokaz zdjęć wykonanych przy okazji różnego rodzaju eventów w Kole nr 3 i w Tarnowskim Oddziale SEP. Pokaz przygotował były Prezes Koła nr 3 kol. Władysław Łabuz. Wyświetlane na ekranie zdjęcia wzbudziły wspomnienia i zdominowały dalszą tematykę podejmowanych rozmów i anegdot. Nie zabrakło odniesień retrospektywnych do postaci, miejsc i zdarzeń. Całość spotkania przebiegła w ciepłej, miłej i koleżeńskiej atmosferze. Biorąc pod uwagę ogólnie panujący klimat, w którym dominowały uśmiechy, radosny nastrój i ogólne zadowolenie, należy pokusić się o konkluzję, że spotkanie noworoczne w Kole SEP nr 3 przy Grupie Azoty S.A. w Tarnowie, to kolejny sukces organizacyjny Zarządu Koła i Prezesa Romana Kuczka, za co w imieniu uczestników dziękuję.

Ryszard Małek

 

 

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry