Oddział w latach 1970–1972

Pierwsza kadencja Oddziału SEP w Tarnowie w latach 1970-1972 zaznaczyła się przede wszystkim zwiększeniem liczby członków z 243 do 411 osób. Powstały dwa nowe Koła – nr 7 przy Technikum Mechaniczno-Elektrycznym w Brzesku oraz nr 8 przy Samodzielnym Oddziale Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI – ZET Tarnów).

Utworzono 5 sekcji, których przewodniczącymi zostali:

  • Energetycznej – Marian Mirek,
  • Energetyki Przemysłowej – Tadeusz Wachtl,
  • Instalacji i Urządzeń Elektrycznych – Bolesław Kurowski,
  • Elektroniki – Edward Pieciul
  • Telekomunikacji – Ludwik Dziedzic.

W okresie pierwszej kadencji zorganizowano cztery konferencje naukowe. Jedną z nich była „Energetyka Tarnowa i regionu tarnowskiego”, inna z kolei to „Stan i perspektywy telekomunikacji w Tarnowie i regionie tarnowskim”. Wygłoszono 32 odczyty, m.in. na temat wypraw księżycowych Apollo. Często odczyty te spotykały się z prawdziwym zainteresowaniem nie tylko fachowców, ale i komentowane były szeroko w różnych kręgach społeczeństwa Tarnowa. Odczyty były referowane przez członków Oddziału, ale także przez szereg zaproszonych gości, znane autorytety naukowe w kraju, w tym m.in. uznanego astronoma doc. Kazimierza Kordylewskiego, czy prof. Stefana Bladowskiego. Zorganizowano również w tej kadencji pięć wycieczek naukowo-szkoleniowych m.in. do Instytutu Techniki Jądrowej w Warszawie i do Elektrowni Turów.

Tarnowski Oddział SEP przeprowadził w tym czasie 19 kursów kwalifikacyjno-przygotowawczych II i III stopnia m.in. w Nowym Sączu i Krynicy. Komisja Egzaminacyjna 101-0-Ta, której przewodniczył Jerzy Rokita przeprowadziła 1355 egzaminów.

Członkowie Oddziału SEP wzięli także udział w Kongresie Techników Polskich, który odbył się we wrześniu 1971 r. w Poznaniu. Jednakże najważniejszym osiągnięciem, pierwszej kadencji Oddziału SEP w Tarnowie, były prace nad inwestycją i uruchomieniem II Programu TVP. Autorem tego zamierzenia był Edward Pieciul, przewodniczący Sekcji Elektroniki, jednocześnie wiceprezes Oddziału. Pierwsze kroki przy tej ambitnej realizacji były bardzo trudne z uwagi na mały entuzjazm władz politycznych i administracyjnych powiatu. Pomimo tych trudności w 1972 r. został utworzony Społeczny Komitet Budowy Urządzeń dla emisji II Programu TVP, a jego przewodniczącym został prezes Oddziału Henryk Ziemnicki. Warto dodać, że w skład Komitetu Budowy obok przedstawicieli większych tarnowskich zakładów pracy, weszli również z ramienia SEP inżynierowie Edward Pieciul, Roman Dzieński, Ludwik Dziedzic, Antoni Szczepanik i Bolesław Kurowski. Należy wspomnieć, że w tym czasie nie wszystkie województwa dysponowały możliwością odbioru II Programu TVP i aspiracje Tarnowa były ewenementem w skali kraju.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry