Oddział w latach 1972–1975

9 czerwca 1972 r. zakończyła się pierwsza kadencja Zarządu Oddziału SEP w Tarnowie. Podczas Walnego Zgromadzenia przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału.

Prezesem ponownie został wybrany Henryk Ziemnicki. Na nadchodzącą kadencję wybrano czterech Wiceprezesów, z których Romana Dzieńskiego i Jerzego Rokitę powtórnie, oraz Ludwika Dziedzica i Edwarda Pieciula. Na swoich funkcjach pozostali Bolesław Kurowski jako sekretarz i Alina Kłosowicz jako skarbnik. Członkami Zarządu zostali Zbigniew Bosowski, Jan Dubiel, Stanisław Gaweł, Zbigniew Kłosowicz, Marek Kostyrzewski, Eugeniusz Madej, Marian Mirek, M.Mikuliński, były wiceprezes Lech Partyka, Antoni Szczepanik, Józef Tabor, Tadeusz Wachtl i Anatol Wesołowski.

Powołano Komisję Rewizyjną, której przewodniczącym został Stefan Chylak a jej członkami Bogusław Baczyński, Stanisław Herodecki, Jan Twaróg, Jan Koziara i S. Pyrek. Walne Zgromadzenie wybrało również Sąd Koleżeński. Przewodniczącym został Aleksander Zieliński a członkami Leopold Bacik, Lubomir Kilian i Lech Trzaskalski.

W czasie tej kadencji zwiększyła się liczba członków Oddziału SEP z 411 do 514 osób. Utworzono dwa nowe Koła – nr 9 przy Technikum Elektrycznym w Tarnowie oraz nr 10 przy Państwowym Przedsiębiorstwie Uzdrowiskowym Krynica-Żegiestów. Utworzono dwie nowe sekcje naukowo-techniczne:

  • Elektrowni z przewodniczącym Zbigniewem Kłosowiczem,
  • Informatyki z Romanem Hałacińskim na czele.

W okresie trzech lat przeprowadzono sześć konferencji naukowo-technicznych oraz jedną krajową konferencję w Tarnowie i Krynicy – „Dziś i jutro polskich silników małej i średniej mocy”. Jak zwykle odczyty przygotowane zarówno przez Oddział jak również przez poszczególne koła miały wysoki poziom. W okresie całej kadencji zorganizowano łącznie 42 odczyty. Przeprowadzono również 20 kursów, na których przeszkolono 1006 osób. Komisja Egzaminacyjna przeprowadziła 1375 egzaminów kwalifikacyjnych. W tym okresie pozyskano patrona (sponsora) Oddziału, którym stała się Fabryka Silników Elektrycznych Tamel. Ufundowała ona nieodpłatne wykonanie mebli biurowych dla Oddziału. Dużą frekwencją cieszyły się wycieczki o charakterze szkoleniowo-krajoznawczym, podczas których nawiązywano serdeczne, koleżeńskie więzi.

Najważniejsze jednak dla Oddziału były prace przygotowawcze pod budowę Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego w Tarnowie na Górze Św. Marcina we wsi Zawada. W realizację tej inwestycji włożyło swój czas i energię wiele tarnowskich zakładów, instytucji i poszczególnych osób. Podkreślić jednak należy, że wkład członków Oddziału SEP w Tarnowie w tę inwestycję był nie do przecenienia. Telewizyjny Ośrodek Nadawczy na Górze Św. Marcina powstał w dużej mierze dzięki myśli i pracy członków SEP. Warto wymienić nazwiska osób, których wkład w budowę TON był szczególnie widoczny. Byli to Edward Pieciul, Henryk Ziemnicki, Eugeniusz Kątny, Władysław Hudyma, Ryszard Kozioł, Józef Zabłocki, Tadeusz Wachtl, Roman Dzieński, Alina Kłosowicz, Bogdan Wucke, Helena Kurowska, Bolesław Kurowski, Marek Kostyrzewski, Wiesław Jachimek, Eugeniusz Madej, Antoni Szczepanik i wielu, wielu innych.

Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż w 1973 r. na wniosek Zarządu Głownego SEP za całokształt swojej pracy społecznej dla Stowarzyszenia Elektryków Polskich Prezes Henryk Ziemnicki został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry