Oddział w latach 1981–1984

14 marca 1981 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Oddziału Tarnowskiego SEP. Rozpoczęło ono piątą kadencję działalności. Z tej okazji ustępujący prezes Oddziału Henryk Ziemnicki w imieniu ZG SEP wręczył członkom Oddziału odznaczenia i medale. Medal prof. M.Pożaryskiego otrzymał Stefan Chylak, Złotą OH SEP Bolesław Kurowski, Srebrne OH SEP Jerzy Synowiec i Jan Twaróg.

Na kolejną kadencję wybrano Zarząd, którego Prezesem został wybrany po raz piąty Henryk Ziemnicki. Funkcję wiceprezesów powierzono tym samym osobom co poprzednio. Zostali nimi Roman Dzieński, Jerzy Rokita i Tadeusz Wachtl. Sekretarzem i skarbnikiem została Alina Kłosowicz pełniąca funkcje skarbnika od samego początku Oddziału a funkcję sekretarza kolejny raz (druga kadencja).

Członkami Zarządu zostali wybrani Zbigniew Bosowski, Roman Hałaciński, Zbigniew Kłosowicz, Bolesław Kurowski, Marian Mirek, Marian Strzała, Antoni Szczepanik, Lech Trzaskalski i Jerzy Zach.

Piąta kadencja przebiegała w niezwykle trudnym okresie stanu wojennego. Ponadto Oddział Tarnowski SEP poniósł niepowetowaną i bolesną stratę. Na skutek niewyjaśnionego do dzisiaj pobicia przez nieznanych sprawców – po wyjściu z dworca kolejowego – w dniu 7 marca 1983 r. zmarł prezes Oddziału Henryk Ziemnicki – założyciel tarnowskiego Oddziału SEP, niezwykle aktywny prezes pięciu pierwszych, kolejno następujących po sobie kadencji, bezgranicznie oddany sprawom Stowarzyszenia. W pogrzebie nieodżałowanego prezesa Henryka Ziemnickiego wzięła udział delegacja Zarządu Głównego SEP z jego prezesem Jackiem Szpotańskim na czele. Wieloletnia współpracowniczka Henryka Ziemnickiego i sekretarz Oddziału Tarnowskiego od samego jego początku działalności, Alina Kłosowicz napisała o Nim: „Był animatorem ruchu stowarzyszeniowego, naukowo-technicznego w regionie tarnowskim. Organizator jednostki terenowej NOT i jej wieloletni wiceprezes. Cały swój intelekt, zdolności organizatorskie i czas oddawał rozwojowi techniki i podniesieniu prestiżu, i kultury środowiska technicznego”.

Ponieważ po śmierci prezesa Ziemnickiego do końca kadencji pozostał rok, wyboru nowego prezesa nie przeprowadzono a jego Obowiązki pełnił wiceprezes Zarządu Tadeusz Wachtl .

Wstrząsy polityczne pierwszych lat 80, załamanie się gospodarki, przewartościowanie wielu dotychczasowych poglądów, konflikty międzyludzkie i różne postawy, oddalenie się nadziei na demokratyzację życia i pełną wolność Polski na skutek wprowadzenia stanu wojennego, wywoływały niejednokrotnie uczucia zwątpienia w sens istnienia stowarzyszeń naukowo-technicznych. Uczucia pesymizmu wśród SEP-owców miały ujemny wpływ na działalność Sekcji i Kół. Niespodziewana śmierć prezesa Henryka Ziemnickiego pogłębiła te nastroje. Pomimo tego działalność Oddziału była kontynuowana. Zorganizowano trzy konferencje naukowo-techniczne, wygłoszono 14 odczytów, zorganizowano cztery kursy kwalifikacyjne a Komisja Kwalifikacyjna przeprowadziła 1220 egzaminów.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry