Oddział w latach 1984–1987

Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów 22 marca 1984 r. oddano hołd zmarłym pięciu członkom OT SEP – Henrykowi Ziemnickiemu, Stefanowi Chylakowi, Alfredowi Drwalowi, Mieczysławowi Cerkaskiemu i Magdalenie Wiercioch.

W wyniku przeprowadzonych wyborów ukonstytuował się nowy Zarząd na szóstą kadencję Oddziału. Prezesem Oddziału został Tadeusz Wachtl wiceprezes dwóch poprzednich kadencji i Członek Zarządu drugiej i trzeciej kadencji. Wiceprezesami zostali wybrani po raz szósty Jerzy Rokita i Roman Dzieński, a także Bolesław Kurowski, który był od zarania powstania Oddziału wieloletnim członkiem jego władz. Sekretarzem i skarbnikiem wybrano ponownie Alinę Kłosowicz. Członkami Zarządu zostali wybrani Maciej Czaja, Roman Hałaciński, Zbigniew Kłosowicz, Edward Lis, Dariusz Maciejewski, Marian Mirek, Antoni Szczepanik, Jerzy Szymaszek, Jan Twaróg, Jerzy Zach i Stanisław Zdziarski.

Wybrano Komisję Rewizyjną w składzie Roman Lubich, Adam Pilch, Stefan Radoń i Barbara Szczepańska

Do Sądu Koleżeńskiego zostali wybrani Marek Lejko, Edward Lis i Józef Tabor.

Należy odnotować, że w czasie trwania tej kadencji członkowie Oddziału Roman Dzieński, Alina Kłosowicz i Antoni Szczepanik, otrzymali wysokie odznaczenie państwowe – Złote Krzyże Zasługi. W 1985 r. obchodzono 15-lecie inauguracji działalności Oddziału SEP w Tarnowie. Jubileusz zorganizowano bardzo uroczyście. W nowo otwartym Domu Technika w Tarnowie przy Rynku 10 w obecności prezesa Zarządu Głównego SEP Jacka Szpotańskiego i sekretarza Janusza Raszewskiego oraz wielu gości, zaprezentowano dorobek Oddziału Tarnowskiego SEP. Przy okazji Jubileuszu członkowie Oddziału zostali uhonorowani licznymi odznaczeniami. Medal prof. M.Pożaryskiego otrzymali Bolesław Kurowski, Marian Mirek i Franciszek Sumera. Złote Odznaki Honorowe SEP Leopold Bacik, Zbigniew Bosowski, Roman Hałaciński, Stanisław Herodecki, Lubomir Kilian, Jan Klimek, Zbigniew Kłosowicz, Marek Kostrzewski, Teresa Lisak, Stefan Radoń, Zbigniew Stono, Barbara Szczepańska, Józef Tabor, Jan Twaróg, Anatol Wesołowski i Antoni Wróbel. Srebrne OH SEP otrzymali Henryk Bujak, Jan Bystrzycki, Bartosz Chmura, Bronisław Dziekan, Kazimierz Grochal, Stanisław Kozioł, Janusz Kwiecień, Stanisław Lis, Roman Lubich, Dariusz Maciejewski, Henryk Mikrut, Zenon Motyliński, Jan Niczyj, Tadeusz Ostrowski, Stefan Pierzyński, Adam Pilch, Marian Sadowski, Henryk Składzień, Roman Stadnicki, Marian Strzała, Edmund Sumera, Maciej Szurek, Jerzy Szymaszek, Jan Wełna, Jerzy Zach i Stanisław Zdziarski. Złotymi Odznakami Honorowymi NOT zostali wyróżnieni Roman Hałaciński, Franciszek Sumera a Srebrnymi OH NOT Władysław Drozd i Adam Wójcik. Z tej okazji ukazała się monografia „XV lecie Oddziału Tarnowskiego SEP”.

Dom Technika, to jeden z najpiękniejszych ze śladami renesansowej architektury, budynków starego Tarnowa. Położony w południowej pierzei Rynku, w latach 70 i 80 zagrożony był ruiną. Z inicjatywy wieloletniego prezesa Oddziału Tarnowskiego SEP Henryka Ziemnickiego – jednocześnie członka władz NOT – oraz dyrektora Zakładu Energetycznego Tarnów Jerzego Rokity władze miasta Tarnowa oddały budynek przy Rynku 10 na potrzeby Oddziału NOT. Jerzy Rokita jako członek Rady Koordynacyjnej NOT przyczynił się w dużym stopniu do powstania Domu Technika w Tarnowie. Zabytkowa kamienica wymagała gruntownej konserwacji i dostosowania do potrzeb NOT-u. Restaurację budynku wykonała Pracowania Konserwacji Zabytków w Krakowie. W obecności władz politycznych i administracyjnych miasta oraz przedstawicieli Zarządu Głównego SEP w dniu 15 listopada 1985 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Dom Technika. Chwili tej nie dożył Henryk Ziemnicki. Jedną z najpiękniejszych sal tego budynku znajdującą się na II piętrze, najbardziej reprezentatywną, nazwano jego imieniem. W budynku tym znalazło siedzibę wiele stowarzyszeń naukowo-technicznych w tym Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Tarnowie.

W czasie trwania szóstej kadencji członkowie wielu kół przejawiali znaczną aktywność w dziedzinie wynalazczości. Złożyli w tym czasie około 100 projektów, z których 7 uzyskało patenty. Nawiązano współpracę z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Tarnowie. Jak zwykle członkowie Oddziału organizowali kursy z zakresu eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych a także konferencje naukowo-techniczne.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry