Oddział w latach 1990–1994

W nowej sytuacji politycznej, w wyniku odzyskania pełnej niepodległości i nastania III Rzeczypospolitej odbyły się wybory na ósmą kadencję Oddziału Tarnowskiego SEP.

Prezesem Oddziału został wybrany Jerzy Rokita, zaś wiceprezesami Bolesław Kurowski, Tadeusz Wachtl, Roman Dzieński i Jacek Sumera. Funkcję sekretarza i skarbnika objęła tradycyjnie już Alina Kłosowicz. Członkami Zarządu zostali Roman Hałaciński, Jan Jaskier, Antoni Kawik, Teresa Lisak, Antoni Maziarka, Marian Mirek, Wacław Lis, Marek Pasternak, Piotr Sumara, Józef Tabor i Stanisław Zdziarski.

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali wybrani Roman Lubich, Stanisław Horodecki, Zdzisław Liwo, Leszek Mauer i Marian Strzała a członkami Sądu Koleżeńskiego Henryk Fleszar, Lubomir Kilian, Zbigniew Kłosowicz.

Komisja Bytowa w nowej kadencji działała w składzie Jan Twaróg, Antoni Maziarka i Marek Pasternak. W skład Komisji Wycieczkowo-Kulturalnej weszli Stanisław Kaczówka i Jacek Sumera.

Praca ósmej kadencji Oddziału przypadła na pierwsze lata reform gospodarczych i ustrojowych w Polsce. W tym okresie wiele przedsiębiorstw zostało poddanych procesowi restrukturyzacji. Jednym ze skutków reformowania gospodarki były redukcje zatrudnienia a nawet upadek wielu przedsiębiorstw. Trudności pierwszych lat transformacji ustrojowej dotknęły również Oddział Tarnowski SEP.

W latach 1990-1994 Oddział SEP w Tarnowie zanotował zmniejszenie liczby zarówno kół jak i członków. Pod koniec ósmej kadencji liczba kół zmniejszyła się z 15 do 12, zaś liczba członków spadła z 658 do 420 osób. Z pięciu członków zbiorowych wspierających Oddział SEP pozostało tylko dwóch – Zakład Energetyczny w Tarnowie S.A. i Zakład Telekomunikacyjny (dzisiaj Telekomunikacja Polska SA). Motorem napędowym działalności SEP w Tarnowie w dalszym ciągu był Zakład Energetyczny, który w 1993 r. został przekształcony z przedsiębiorstwa państwowego w spółkę akcyjną o nazwie Zakład Energetyczny Tarnów S.A. z siedzibą w biurowcu przy ulicy Lwowskiej stanowiącym współwłasność z innymi podmiotami. Zakład Telekomunikacyjny w Tarnowie poddany został podobnym przekształceniom. Telekomunikacja Polska SA powstała w grudniu 1991, jako spółka akcyjna Skarbu Państwa, przekształcając się z części telekomunikacyjnej przedsiębiorstwa państwowego Polska Poczta, Telegraf i Telefon, zaś 1 stycznia 1992 rozpoczęła działalność pod nazwą TP SA.

Trudności, jakie dotykały w codziennej pracy osoby kierujące Oddziałem SEP były związane przede wszystkim z brakiem funduszy na działalność statutową. Brak pracowników etatowych wymuszał na członkach Prezydium Oddziału SEP energiczną, pełną poświęcenia pracę społeczną. Czynności administracyjno-ekonomiczne coraz częściej pełnili na umowę pracownicy NOT. Mimo poważnych trudności w czasie trwania ósmej kadencji, nie zaprzestano działalności. W latach 1990-1994 prowadzono liczne konferencje i kursokonferencje organizowane przez poszczególne koła.

I tak np. Koło nr 1 oraz Sekcja Energetyki zrealizowały dwa spotkania informacyjno-dyskusyjne nt. „Nowe przepisy o ochronie przeciwporażeniowej”. Sekcja Informatyki zorganizowała kursokonferencję „Wykorzystanie narzędzi informatycznych i doświadczeń firmy BULL w procesie przekształceń gospodarki w małych, średnich i dużych zakładach pracy”. Sekcja Telekomunikacji ciekawą wycieczkę do Telewizyjnego Ośrodka Nadawczego w Zawadzie k. Tarnowa mającą na celu zapoznanie się jej uczestników z nowoczesnymi rozwiązaniami przesyłania programów TV. Również ta Sekcja wraz z Kołem nr 4 zorganizowały wycieczkę do Dębna, gdzie jej uczestnicy mieli okazję zapoznać się z nowo wybudowaną nowoczesną elektroniczną centralą telefoniczną. Wycieczka połączona była jak zwykle z naukową prelekcją oraz zawierała część rozrywkowo-zabawową. Kursokonferencję „Ochrona przeciwporażeniowa” zorganizowała Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych. W tym czasie również inne sekcje były aktywne. Należy tu wymienić Sekcję Energetyki Przemysłowej, Sekcję Telekomunikacji i Sekcję Informatyki. Sekcja Energetyki Przemysłowej aktywnie utrzymywała stały kontakt z Wojewódzkim Klubem Techniki i Racjonalizacji.

Oddział wraz z Kołem nr 9 przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Tarnowie, któremu przewodniczył Marian Strzała wykonał doświadczalną instalację do ogrzewania wody energią słoneczną ( tzw. kolektor słoneczny) oraz prototyp przekaźnika zaniku płomienia dla zabezpieczenia przed wybuchem w kotłach i piecach opalanych gazem. Przekaźniki te wzbudziły zainteresowanie w związku z czym wyprodukowano serię kilkudziesięciu sztuk, które nabyły zainteresowane firmy.

Mimo trudności wynikających z przemian ustrojowych w kraju Oddział SEP w Tarnowie w czasie trwania tej kadencji prowadził normalną statutową działalność, przezwyciężając wszelkie trudności a przynajmniej nie załamując przysłowiowych rąk. Zmiany w kraju rodziły w środowisku technicznym pewne niepokoje związane z dalszą działalnością stowarzyszeń naukowo-technicznych a szczególnie co do ich struktury.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry