Tarnowskie Dni Elektryki 1996

W dniach 29,30 i 31.05.1996r. w ramach obchodu Dni Tarnowa odbyły się Tarnowskie Dni Elektryki. Pojęcie elektryki integruje szereg dziedzin związanych z elektrotechniką jak: elektronika, informatyka, automatyka, instalacje elektryczne, maszyny elektryczne, radiotechnika, teletechnika, metrologia elektryczna, oświetlenie i.t.d., jak również procesy energetyczne przy wytwarzaniu energii elektrycznej w tym także niekonwencjonalne źródła energii, oraz przesył i rozdział energii.

Staraniem członków Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich i przy udziale Rady Wojewódzkiej Naczelnej Organizacji Technicznej, podjęto z pewnymi obawami co do zainteresowania społeczeństwa problematyką współczesnej elektryki, decyzję zorganizowania Tarnowskich Dni Elektryki.

Obchody miały w zasadzie trzy główne wątki: bezpieczeństwo użytkowania energii elektrycznej, problemy ekologii przy wytwarzaniu energii elektrycznej.

Program obchodów zawierał:

w dniu 29.05.1996r.:

 • Odczyt-prelekcję na temat ochrony od porażeń prądem elektrycznym. W świetle wdrażanej normy europejskiej IEC 364 [PN-92/E-05009] wraz z jej krytyczną oceną wygłoszoną przez pracownika AGH Kraków, dr inż. Jana Strzałkę.     
 • System informacji terenowej wszystkich rodzajów sieci podziemnych a zarządzanie przedsiębiorstwem- mgr inż. Wojciech Jasiniak.   
 • Informacje przedstawicieli firm handlowo-projektowo-montażowych na temat jakości eksponowanego sprzętu, jego sprawności energetycznej, niezawodności i wysokiej jakości użytkowej.  
 • Na szczególną uwagę zasługiwały informacje na temat współczesnych źródeł światła [świetlówki, lampy rtęciowe, sodowe, halogenowe oraz indukcyjne źródła światła] osiągające kilkudziesięciokrotne wyższą wydajność strumienia świetlnego z jednostki mocy w porównaniu z klasycznym już źródłem światła-poczciwą żarówką, wiernie odtwarzające i pracujące ok. dziesięciokrotnie dłużej.   
 • Ekspozycja sprzętu elektrycznego, automatyki przemysłowej, pompy cieplnej, lektora słonecznego wysokociśnieniowego, kotły grzewcze wieloczynnościowe wysokoprężne.
 • Pokaz prac dyplomowych absolwentów techników elektrycznych.
 • Omówiono w zarysie historię elektryki tarnowskiej i wpisana w nią 26 letnią działalność Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

W drugim dniu obchodów, odbyło się spotkanie z młodzieżą szkolną na temat: „Współczesne kierunki budowy linii energetycznych z przewodami izolowanymi n/n., s/n” połączone z pokazem sprzętu instalacyjnego i eksploatacyjnego.

Trzeci dzień obchodów kończący Tarnowskie Dni Elektryki zakończono wycieczkami do:

 • Fabryki Silników Elektrycznych „Tamel, gdzie uczestnicy wycieczki oglądnęli unikalną proekologiczną instalację do unieszkodliwiania poprodukcyjnych odpadów lakierniczych spalania farb i lakierów.
 • Zakładów Azotowych, gdzie uczestnicy wycieczki zapoznali się z instalacją zmodernizowanego kotła produkującego parę odsiarczającego spaliny w oparciu o spalanie fluidalne.
 • Zwiedzano również zautomatyzowaną linię produkcji okien PCW
 • Ponadto w ramach bloku wycieczkowego zainteresowanym udostępniono do zwiedzania duży węzeł krajowego systemu elektroenergetyczne- go-stację 40Q/110-kV “Tarnów”.

Ogólnie można podkreślić dość znaczne zainteresowanie społeczeństwa T.D.E., zwłaszcza w pierwszym dniu obchodów, kiedy to sala im. H. Ziemnickiego w budynku O.WN.O.T nie mogła pomieścić licznej grupy uczestników.

Należy też podkreślić że z okazji T.D.E. wydano okolicznościowy 2-gi numer Biuletynu Tymowskiego oddziału S.E.P.

Organizatorzy obchodów T.D.E. mają nadzieję że T.D.E. wejdą na stałe do kalendarium TO. S.E.P.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry