Oddział w roku 2000 – Rok Jubileuszu

Rozpoczynający się nowy 2000 rok jest rokiem szczególnym. Wkraczamy w XXI wiek .Wiek dużych niewiadomych ale i ogromnych nadziei – wiek informatyki, wiek nowych, nieznanych dziś dyscyplin nauk ścisłych, a także dalszego ogromnego postępu technicznego, który będzie w dalszym ciągu decydował o rozwoju gospodarczym i społecznym świata. Świata – miejmy nadzieję – w którym technik i inżynier będzie miał swoje niepoślednie miejsce.

Rok 2000 jest także ważny dla Tarnowskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Mija 30 lat od chwili gdy inż. Henrykowi Ziemnickiemu wraz z kolegami udało się zakończyć prace związane z organizacją Oddziału SEP w Tarnowie. Jest to więc rok jubileuszowy. Z tej okazji Zarząd Oddziału planuje w ciągu całego roku szereg imprez, które mają przede wszystkim przybliżyć społeczeństwu , instytucjom i firmom Ziemi Tarnowskiej działalność Oddziału. Jubileusz jest także okazją aby przypomnieć tych kolegów, którzy wnieśli wkład w istnienie i rozwój Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Tarnowie, a także tych którzy w istotny sposób zapisali się w dziejach tarnowskiej elektryki.

Z tej okazji zamierzamy zaproponować między innymi:

 • sympozja naukowe,
 • wystawy techniczne,
 • zwiedzanie zakładów pracy,
 • konkurs prac dyplomowych dla absolwentów szkól elektrycznych.

Kulminacyjnym punktem obchodów 30-lecia T/O SEP będą organizowane na przełomie maja i czerwca Tarnowskie Dni Elektryki.

Zależy nam bardzo aby czynny udział w imprezach wzięli uczniowie szkół średnich i studenci wyższych uczelni Tarnowa.

Ponieważ w bieżącym roku przypada także “półmetek” kadencji Zarządu Oddziału, chciałbym więc podzielić się kilkoma refleksjami:

 • intensyfikacja działań szkoleniowych oraz prowadzenie na wysokim poziomie egzaminów kwalifikacyjnych dla elektryków,
 • rozwój działalności Ośrodka Rzeczoznawców,
 • działalność informacyjną poprzez ukazywanie się cykliczne biuletynu oraz różnorodne odczyty i sympozja,
 • integracja środowiska elektryków, którą chcieliśmy osiągnąć- organizując spotkania towarzysko-rozrywkowe, szereg wycieczek techniczno-krajoznawczych, wprowadzając obniżenie opłat egzaminacyjnych dla członków SEP, organizując klub seniora i.t.p.
 • zainteresowanie działalnością SEP młodzieży poprzez organizowanie konkursu na najlepszą pracę dyplomową oraz fundowanie z tej okazji wartościowych nagród.

Postawione zadania w większości udało się wykonać. Jednak istnieje szereg segmentów z obszaru statutowej aktywności Oddziału co do których możemy mówić w kategoriach niedosytu, a nawet zagrożenia dla dalszego funkcjonowania Oddziału.

Do problemów takich zaliczyłbym:

 • niską aktywność niektórych Kół zakładowych SEP-u, a nawet w niektórych przypadkach całkowite zamarcie ich działalności.
 • zmniejszanie się liczby członków i brak naboru ludzi młodych,
 • niewielkie zainteresowanie działalnością SEP kierownictw znaczących firm i instytucji. Wyjątkiem jest tu Zarząd Zakładu Energetycznego Tarnów S.A. który w istotny sposób wspiera poczynania Zarządu Oddziału.

Sadzimy jednak, że w drugiej części kadencji wspomniane wyżej problemy, a także nowe wyzwania, staną się inspiracją do podjęcia szeregu działań przez Zarząd Oddziału , które w istotny sposób zminimalizują zagrożenia czego sobie, i wszystkim członkom SEP-u życzę.

Ostatnie wpisy

Wpisz powyżej słowa kluczowe i naciśnij Enter, aby wyszukać. Naciśnij Esc, aby anulować wyszukiwanie.

Powrót do góry